„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Zapomniana rocznica

Dziennik TRYBUNA / 18 stycznia 2018

19 stycznia 1945 r. - Warszawa: wzdłuż zniszczonych Alej Jerozolimskich przeszła defilada 1 Armii WP

Na Cmentarzu-Mauzoleum Żołnierzy Armii Czerwonej w Warszawie zostały złożone wieńce

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW