„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

XXIV Kongres PPS - Program Radomski

A N E K S  1

Program Radomski

Program Polskiej Partii Socjalistycznej uchwalony 
na XXIV Kongresie w Radomiu dnia 2 lutego 1937 r.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW