„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

XLII Kongres PPS 

5 grudnia 2015 r. 
- KONGRES POLSKIEJ PARTII SOCJALISTYCZNEJ - 
Warszawa
Galeria zdjęć:
   W dniu 5 grudnia 2015 roku obradował 42. Kongres PPS. Przyjęto 2 uchwały programowe, wybrano nowe władze partii.
W kongresie uczestniczyło 66 delegatów na 102 wybranych na konferencjach wojewódzkich wg. klucza 1 delegat na 5 członków partii.Podczas głosowania wybrano 29 osobową Radę Naczelną PPS oraz liczące po 6 osób: Naczelny Sąd Partyjny i Centralna Komisja Rewizyjna.

   W dniu 16 stycznia 2016 roku odbyło się pierwsze po XLII Kongresie PPS posiedzenie Rady Naczelnej. Wybrano nowe władze wykonawcze. Przewodniczącym Rady Naczelnej został Bogusław Gorski, a przewodniczącym CKW PPS - Mirosław Nizielski.
   W skład Prezydium Rady Naczelnej wybrani zostali: Bogdan Chrzanowski, Władysław Skonecki i Michał Majchrowski jako wiceprzewodniczący, Ryszard Dzieniszewski - sekretarz oraz Marek Tobolewski, Jerzy Stefański, Małgorzata Majdańska, Stanisław Makowiecki jako członkowie.
   W składzie Centralnego Komitetu Wykonawczego ponadto znaleźli się: Marcin Klos i Włodzimierz Lewicki jako wiceprzewodniczący, Cezary Żurawski - sekretarz, Teresa Chlebińska - skarbnik oraz Grzegorz Nowicki, Marek Jabłoński, Wacław Hetman i Stefan Budziszewski jako członkowie.

Kongres przyjął dwie Uchwały:

(Pliki do pobrania poniżej)
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW