„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Wstęp - od organizatorów Konferencji

      W październiku 2016 roku minęła 150. rocznica urodzin (26 października 1866 r.) i 80. rocznica śmierci (31 października 1936 r.) Ignacego Daszyńskiego. Te rocznice zobowiązują do przypominania Jego osoby i dokonań. 
      Ignacy Daszyński był patriotą, demokratą i socjalistą. Przez całe życie służył ojczyźnie. Miał wielki udział w walce o utworzenie niepodległej Polski w 1918 roku.

      Dążył do powstania Polskiej Republiki Ludowej – państwa demokracji ludowej. Jako socjalista był przeciwny wszelkim dyktaturom, a więc był też przeciwny dyktaturze proletariatu. Działał na rzecz demokracji i sprawiedliwości społecznej.
      Był pierwszym premierem pierwszego rządu II rzeczypospolitej. Jako premier ogłosił m. in. równouprawnienie wszystkich obywateli i wolności obywatelskie, wprowadził 8-godzinny dzień pracy. Zapowiedział upaństwowienie przemysłu, a także powszechne, obowiązkowe i bezpłatne nauczanie. W latach 1928-1930 pełnił funkcję Marszałka Sejmu.

      Trzy kongresy PPS wybierały Ignacego Daszyńskiego na Przewodniczącego tej Partii, a gdy zapadł na zdrowiu został wybrany Honorowym Przewodniczącym PPS.

      W przededniu obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości należy przypominać osoby, które w istotny sposób wywarły wpływ na naszą historię. Takich patriotów i demokratów, walczących o Polskę i sprawiedliwość społeczną, trzeba przypominać i stawiać młodzieży jako wzór do naśladowania. Trzeba też na nowo odczytywać jego pisma i wyciągać z nich wnioski, bo zawarte w nich myśli są wciąż aktualne i niezwykle cenne dla współczesnego Polaka.
Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego

                                                                                 Muzeum Niepodległości w Warszawie
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW