„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Władze wybrane przez Kongres:

Władze wybrane przez Kongres:

Rada Naczelna PPS
1. Cała Krystynaładze
2. Chudziński Adam
3. Chrzanowski Bogdan
4. Dunin-Wąsowicz Krzysztof
5. Dzieniszewski Ryszard
6. Erlich Łukasz
7.Gorski Bogusław
8. Hetman Wacław
9. Ilka Grzegorz
10. Jabłoński Marek
11. Jendrysiak Wojciech
12. Kałuża Ryszard
13. Klos Marcin
14. Kołomyjec Jerzy
15. Kośmider Roman
16. Leniak Przemysław
17. Leszczyński Jerzy
18. Lewandowski Piotr
19. Lewicki Włodzimierz
20. Łączek Jerzy
21. Majdańska Małgorzata
22. Makowiecki Stanisław
23. Miszczuk Ewa
24. Mroczko Krzysztof
25. Narwicz Krystyna
26. Nowicka Aneta
27. Rollnik Tomasz
28. Skonecki Władysław
29. Stasiak Piotr
30. Stefański Jerzy
31. Szymański Łukasz
32. Śliwka Michał
33. Warzecha Andrzej
Prezydium Rady Naczelnej PPS
1. Gorski Bogusław – przewodniczący
2. Chrzanowski Bogdan – wiceprzewodniczący
3. Klos Marcin – wiceprzewodniczący
4. Miszczuk Ewa – wiceprzewodnicząca
5. Ilka Grzegorz – sekretarz
6. Cała Krystyna
7. Kołomyjec Jerzy
8. Nowicka Aneta
9. Skonecki Władysław
10. Szymański Łukasz

Centralny Komitet Wykonawczy PPS
1. Stefański Jerzy – przewodniczący
2. Hetman Wacław – wiceprzewodniczący
3. Lewicki Włodzimierz – wiceprzewodniczący
4. Kośmider Roman – skarbnik
5. Dzieniszewski Ryszard – sekretarz
6. Chudziński Adam
7. Rollnik Tomasz

Centralna Komisja Rewizyjna PPS
1. Białek Małgorzata – przewodnicząca
2. Konieczny Wojciech – wiceprzewodniczący
3. Jóźwiak Jerzy – wiceprzewodniczący
4. Bakus Sabina – sekretarz
5. Gontarz Wanda
6. Koń Wacław
7. Kruszyna Anna
8. Kuśmierczyk Elżbieta

Centralny Sąd Partyjny PPS
1. Narojczyk Grażyna – przewodnicząca
2. Zalewska Wiesława – wiceprzewodnicząca
3. Smuszkiewicz Roman – sekretarz
4. Błaszczyk Eugeniusz
5. Godlewska Alicja
6. Klos Henryk
7. Łotys Andrzej
8. Pępkiewicz Romuald9. Soluch Zenon 
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW