„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

W sprawie propozycji zmian w systemie zdrowotnym

Stanowisko Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej
w sprawie propozycji zmian w systemie zdrowotnym
proponowanych przez Ministra Zdrowia,

przyjęte w dniu 23 czerwca 2017.

Pobierz plik z pełnym tekstem stanowiska:

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW