„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Stanisław Dubois i inni

Galeria zdjęć ze spotkania promocyjnego w dniu 12 marca 2018 r.:
MY, SOCJALIŚCI. 
Stanisław Dubois i inni
NIEDZIELA, 18 MARZEC 2018 
NAPISANE PRZEZ ANDRZEJ ZIEMSKI

Dziennik TRYBUNA /16 - 18 marca 2018/ nr 48

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW