„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

RODO

Szanowni Państwo,

Wchodzące w życie Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego o Ochronie Danych Osobowych – RODO (dotyczące ochrony osób fizycznych w procesie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich informacji) nakłada na nas obowiązek poinformowania Państwa o sposobie zabezpieczenia i wykorzystywania danych osobowych przez naszą organizację.

Przedstawione poniżej informacje mają charakter informacyjny i nie wymagają podejmowania przez Państwa żadnych działań. Umożliwiają nam jedynie nieskrępowany kontakt.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego (z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 115A) prowadzące stronę internetową www.

Powstałe w 2008 roku Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego (adres strony internetowej: http://daszynski-stowarzyszenie.manifo.com/ ) jest organizacją pozarządową, której celem jest kontynuowanie myśli społecznej, którą wyrażał socjalista Ignacy Daszyński, będący współtwórcą i przywódcą Polskiej Partii Socjalistycznej. Traktował on nierozerwalnie walkę o niepodległą Polskę z walką o sprawiedliwość społeczną, stąd za nadrzędny cel uznajemy popularyzowanie jego dorobku oraz dbałość, aby idee związane z tradycją Polskiej Partii Socjalistycznej były kontynuowane i znalazły należyte miejsce w codziennych działaniach polskiej lewicy.

Wszelkie dane osobowe (zarówno dotyczące członków Stowarzyszenia, jak i współpracowników redagujących stronę internetową) przechowywane są w siedzibie stowarzyszenia w Warszawie. W sprawie chęci zmiany lub wycofania pozwolenia na ich wykorzystywanie przez Stowarzyszenie bądź redakcję prosimy o kontakt e-mailowy: daszynskistowarzyszenie@gmail.com.

Przetwarzanie danych

Dane osobowe, którymi dysponujemy pozyskaliśmy w wyniku dotychczasowej współpracy i w trkcie redagowania strony www. Ich wykorzystywanie było akceptowane podczas naszej współpracy (przynależność do Stowarzyszenia, współpraca w tworzeniu portalu internetowego, czy opracowywaniu wydawanych przez nas periodyków.

Państwa dane są przetwarzane w celu wysyłania zaproszeń na zebrania, odczyty, konferencje, a także przy popularyzacji strony www stowarzyszenia.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia – Jerzy Stefański
Członek Zarządu Stowarzyszenia, redaktor strony www – Stefan Budziszewski
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW