„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Obchody rocznicy wyzwolenia w Łodzi i w Piotrkowie Trybunalskim

Łódź - 19 stycznia 2022 r. - obejrzyj galerię zdjęć:
     18 stycznia OKR PPS w Piotrkowie Trybunalskim brał udział w corocznych obchodach wyzwolenia spod okupacji hitlerowskiej. Delegacje lewicowych ugrupowań złożyły wiązanki pod Pomnikiem Bohaterów walk za Polskę i lud oraz na cmentarzu żołnierzy radzieckich na ul. Rakowskiej. Z ramienia OKR PPS hołd poległym oddał wiceprzewodniczący Mazowieckiej Rady Wojewódzkiej PPS - tow. Bogdan Chrzanowski.

     Dzień później odbyły się uroczystości łódzkie. Jak co roku 19 stycznia na placu obecnego Mauzoleum 
i Muzeum na Radogoszczu zgromadziły się władze miasta, przedstawiciele kombatantów, pracownicy łódzkiego
Muzeum Tradycji Niepodległościowych, Bractwo Kurkowe, Kompania Honorowa WP, harcerze, młodzież szkolna, przedstawiciele partii politycznych, reprezentaci łódzkich parlamentarzystów i licznie zgromadzeni
mieszkańcy.
     W Łodzi obchody wyzwolenia są szczególnie gorzkim świętem. Wyzwolenie naszych ziem zbiegło się bowiem ze zbrodnią ludobójstwa, największą na obszarze Polski w okresie działań frontowych 1945r. W noc poprzedzajacą wejście wojsk radzieckich załoga Rozszerzonego Więzienia Policyjnego podpaliła budynek więzienia wraz z przebywającymi tam więźniami. Na kilkadziesiąt godzin przed wyzwoleniem w Radogoskim Więzieniu straciło życie ok 1500 ludzi.
     Na miejscu dawnego więzienia, gdzie obecnie mieści się Mauzoleum, oddano hołd poległym. Były przemówienia, wspólna międzywyznaniowa modlitwa, salwa honorowa i licznie złożone wiązanki.

Cześć Poległym!
Piotrków Trybunalski - 18 stycznia 2022 r. - obejrzyj galerię zdjęć:
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW