„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Quo vadis lewico

Program Konferencji 

"Miejsce lewicy na polskiej scenie politycznej dziś i jutro"  • Czy idee Polskiej Partii Socjalistycznej sprzed 100 lat mogą dziś trafić do Polaków? - Bogdan Gorski Przewodniczący Rady Naczelnej PPS

  • Do kogo mają być adresowane idee lewicy w dobie społeczeństwa postindustnalnego? - Prof. Paweł Bożyk Przewodniczący ROG

  • Dokąd zmierza Unia Europejska w kontekście europejskim i globalnym? - Prof. Adam Gierek

  • Lewica wobec zagrożeń i konfliktów międzynarodowych - Prof. Longin Pastusiak

  • Lewicowa ocena perspektyw gospodarczego i społecznego rozwoju kraju - Program ROG

  • 10 lat Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka sukcesy i niepowodzenia - Mieczysław Kozłowski

  • Wystąpienia przedstawicieli Oddziałów ROG - Maciej Gadaczek, Zbigniew Sowa, Eugeniusz Wypijewski

  • Dyskusja
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW