„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Problem niedostatku mieszkań w Polsce - debata PPS

GALERIA ZDJĘĆ Z DEBATY:
Polska Partia Socjalistyczna - Okręgowy Komitet w Warszawie

W dniu 20 września 2016 r. odbyła się debata-spotkanie dyskusyjne n.t problemu zaspokojenia
niedostatku mieszkań w Polsce.

Tematy wiodące debaty:

- ocena programu mieszkalnictwa zaprezentowanego przez PiS;

- rola spółdzielczości mieszkaniowej w rozwiazywaniu problemu niedostatku
mieszkań;

- jak rozwiązywane są problemy mieszkaniowe w wybranych krajach;

- wpływ reprywatyzacji na narastanie problemów mieszkaniowych.

< < <  Zobacz galerię zdjęć
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW