„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO
Zobacz Apel 1-Majowy PPS  >  >  >                                                                                                             <  <  <  Powrót do "Aktualności"  <  <  <

PPS świętuje 1 Maja - 2016 

Zbieramy się na Placu Grzybowskim w miejscu pamięci Polskiej Partii Socjalistycznej:
Na placu Grzybowskim w Warszawie - "Kwiaty Pamięci":
Spacer na ul. Warecką:
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW