„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Dylematy lewicy


<<< [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]  [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17
[ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 >>> 

Postulaty nowej greckiej lewicy

40 postulatów SYRIZ-y - Koalicji Radykalnej Lewicy, która 25 stycznia 2015 r. wygrała wybory parlamentarne w Grecji:
1. Audyt długu publicznego, renegocjacje wielkości należnych odsetek oraz zawieszenie ich płatności aż do odrodzenia się gospodarki kraju, oraz do czasu kiedy zatrudnienie powróci do rozsądnego poziomu.
2. Żądanie od Unii Europejskiej zmiany paradygmatu funkcjonowania Europejskiego Banku Centralnego tak, żeby finansował projekty publiczne oraz publiczne inwestycje.
3. Wprowadzenie 75% stawki podatkowej dla dochodów powyżej 500.000 EUR.
4. Zmiana systemu wyborczego z większościowego na proporcjonalny.
5. Zwiększenie opodatkowania korporacji co najmniej do przeciętnego poziomu dla UE.
6. Ustanowienie podatku od transakcji finansowych oraz specjalnego podatku od dóbr luksusowych.
7. Delegalizacja spekulacji na finansowych instrumentach pochodnych.
8. Likwidacja przywilejów finansowych Kościoła Prawosławnego oraz armatorów żeglugowych.
9. Walka o zniesienie tajemnicy bankowej oraz z nielegalnym transferem kapitału za granicę.
10. Radykalne zmniejszenie nakładów na cele militarne.
11. Wzrost płacy minimalnej do poziomu sprzed cięć socjalnych - 750 EUR/miesiąc.
12. Wykorzystanie pustostanów należących do skarbu państwa, banków oraz kościoła dla celów publicznych.
13. Uruchomienie bezpłatnych stołówek w szkołach publicznych.
14. Całkowicie bezpłatna służba zdrowia w pełnym zakresie dla wszystkich, w tym bezrobotnych, bezdomnych oraz osób o bardzo niskich dochodach.
15. Dopłata w wysokości co najmniej 30% do rat kredytów hipotecznych dla rodzin bez dochodów oraz o bardzo niskich dochodach mających problemy ze spłatą kredytu.
16. Zwiększenie zasiłków dla bezrobotnych oraz zasiłków na cele socjalne w tym dla samotnych rodziców, osób starszych i niepełnosprawnych oraz rodzin pozbawionych dochodów.
17. Zmniejszenie opodatkowania podstawowych dóbr konsumpcyjnych.
18. NACJONALIZACJA BANKÓW.
19. RENACJONALIZACJA SPRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWOWEJ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ BRANŻ STRATEGICZNYCH DLA ROZWOJU KRAJU: ZAKŁADÓW, ELEKTROWNI, WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI, KOLEI, LOTNISK, POCZTY.
20. Preferencje dla inwestycji w energię odnawialną oraz programy ochrony środowiska.
21. Zrównanie płac kobiet i mężczyzn.
22. Redukcja elastycznych forma zatrudnienia na rzecz umów na czas nieokreślony.
23. Objęcie ochroną państwa pracowników oraz poziomu wynagrodzeń dla pracowników czasowo zatrudnionych.
24. Odnowienie zbiorowych układów pracy.
25. Zwiększenie kontroli i inspekcji warunków pracy oraz ustanowienie specjalnych warunków dla firm świadczących usługi na rzecz sektora publicznego.
26. Reforma konstytucji na rzecz rozdziału kościoła od państwa oraz na rzecz konstytucyjnych gwarancji bezpłatnej edukacji i opieki zdrowotnej oraz ochrony środowiska naturalnego.
27. Referenda w sprawie traktatów europejskich oraz innych istotnych umów w ramach EU.
28. Zniesienie immunitetu poselskiego . Zniesienie specjalnej ochrony prawnej oraz ustanowienie odpowiedzialności karnej wobec członków rządu.
29. Demilitaryzacja straży przybrzeżnej oraz specjalnych oddziałów policji do pacyfikowania demonstracji. Zakaz używania przez policją masek oraz karabinów maszynowych podczas demonstracji. Zmiana sposobu szkolenia policjantów w kierunku obrony praw społecznych, imigrantów oraz społecznej polityki walki z narkotykami.
30. Zagwarantowanie praw człowieka w ośrodkach dla emigrantów.
31. Ułatwienia dla łączenia rodzin emigrantów.
32. Depenalizacja konsumpcji narkotyków na rzecz walki z ich handlem. Wzrost nakładów na centra rehabilitacji dla uzależnionych od narkotyków.
33. Uregulowanie ustawowe prawa do odmowy służby wojskowej ze względu na przekonania.
34. Wzrost nakładów na społeczną służbę zdrowia z obecnych 3% do średniej 6% w EU.
35. Likwidacja opłat za usługi w ramach społecznego systemu zdrowia.
36. NACJONALIZACJA PRYWATNYCH SZPITALI. ZAKAZ PARTYCYPACJI PRYWATNYCH PODMIOTÓW W PUBLICZNYM SYSTEMIE ZDROWIA.
37. REPATRIACJA GRECKICH WOJSK Z AFGANISTANU I BAŁKANÓW W RAMACH PROGRAMU „ŻADNYCH GRECKICH WOJSK POZA GRANICAMI KRAJU”.
38. Zakończenie współpracy militarnej z Izraelem . Wsparcie dla powstania państwa Palestyny w granicach z 1967r.
39. Wynegocjowanie trwałego układu o dobrym sąsiedztwie z Turcją.
40. LIKWIDACJA OBCYCH BAZ NA TERYTORIUM GRECJI ORAZ WYCOFANIE KRAJU ZE STRUKTUR NATO!

<<< [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]  [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17
[ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ]   >>> 
"Dylematy lewicy"     to aktualnie ważne dla socjalistów i innych ludzi lewicy wypowiedzi, teksty, eseje, wykłady o bieżącej tematyce społeczno-politycznej i filozoficzno-ekonomicznej - to materiały pobudzjące do twórczej dyskusji i głębszych ideowych przemyśleń.

Grecki Robin Hood - Aleksis Cipras

"Nie zaryzykujemy zerwania z naszymi partnerami, ani nie będziemy kontynuować polityki bezwarunkowego podporządkowania się" - tymi słowami w noc swojego wyborczego zwycięstwa Aleksis Cipras próbował opisać swoją politykę. Jego lewicowa koalicja Syriza, jeszcze kilka lat temu na polityczym marginesie, z partii protestu przekształciła się w nową partię masową ...

Paul Krugman

Noblista Krugman 
martwi się, że propozycje zwycięskiej koalicji są za mało radykalne i dodaje: "...Pan Tsipras w istocie jest daleko bardziej realistyczny niż urzędnicy, którzy chcą kontynuacji. Reszta Europy powinna dać mu szansę, aby mógł zakończyć koszmar swojego kraju."

(Źródło:http://www.nytimes.com/2015/01/26/opinion/paul-krugman-ending-greeces-nightmare.)
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW