„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Polki wczoraj, dziś i jutro - 100 lat praw wyborczych

Bieg przez historię: Polki wczoraj, dziś i jutro. 
Refleksje w setną rocznicę uzyskania praw wyborczych.

Debata zorganizowana przez Społeczny Komitet Lewicy
Galeria zdjęć z debaty:
Program uroczystej sesji w 100. rocznicę uzyskania przez Polki praw wyborczych:
Panel I. Polka-obywatelka
- prowadzenie: Danuta WANIEK

1. Patriotyzm Polek na przełomie XIX i XX w. Bóg – Honor – Matczyzna? 
2. Co to znaczy być obywatelką? Koncepcje partycypacji kobiet w życiu publicznym II Rzeczypospolitej- kilka refleksji”. 
3. Prekursorki w męskim świecie. O pierwszych kobietach w polskim wolnomularstwie”, 
Panel II. Niedokończona emancypacja. Lata 1944-1989
- prowadzenie Małgorzata SZMAJDZIŃSKA

1. Awans społeczny i zawodowy kobiet w Polsce Ludowej- perspektywa krytyczna, 
2. Równe prawa i nierówne obowiązki. Emancypacja w życiu codziennym. 
3. Dlaczego PZPR nie dopuszczała kobiet na szczyty władzy politycznej („aktywistka z klucza”)? 
4. Z jakim kapitałem społecznym Polki wchodziły w nową rzeczywistość ustrojową po 4 czerwca 1989 roku? .
Panel III. Temat: Dlaczego masowy ruch wolnościowy , jakim była „Solidarność” nie poparł aspiracji emancypacyjnych kobiet?
- prowadzi Małgorzata NIEWIADOMSKA-CUDAK

1. Z jakich przyczyn Sekcja Kobieca NSZZ „Solidarnoścć” w odniesieniu do praw kobiet przyjęła kurs konserwatywny? 
2. Czym była w ruchu kobiecym lat 90. Parlamentarna Grupa Kobiet? 
3. Zofia Kuratowska , Olga Krzyżanowska jako wzorce aktywności politycznej kobiet , 
4.Czym wyróżniały się kobiety lewicy w praktyce politycznej III RP? 
5.Kobiety w polskiej politologii. Od diagnozy do współpracy. 

Panel IV. Nowe ścieżki ruchów emancypacyjneych kobiet – strategie na najbliższe lata.
- prowadzi Agata CZARNACKA

Ewa Marciniak (UW), Joanna Mucha (PO), Jolanta Banach, Anna Skrzypek (Bruksela), Katarzyna Waniek (Austria/Szwajcaria);
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW