„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

POD  POMNIKIEM  DASZYŃSKIEGO  
7 listopada 2019 r.

Listopad 2018 r. 
Plac na Rozdrożu w Warszawie

ODSŁONIĘCIE POMNIKA IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 
Socjalisty - Pierwszego Premiera NIEPODLEGŁEJ POLSKI W 1918 R.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW