„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Lewica uczciła 76. rocznicę wyzwolenia Piotrkowa

18 stycznia 2021 r. 
mija 76 rocznica 
wyzwolenia 
Piotrkowa Trybunalskiego przez Armię Radziecką. 
Tym samym skończyło się zniewolenie przez niemieckiego okupanta. 
Delegacje 
Polskiej Partii Socjalistycznej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej
oraz 
Urzędu Miasta 
wraz z przedstawicielami Rady Miasta Piotrkowa 
złożyły wieńce 
pod Pomnikiem Bohaterom Walk za Polskę i Lud.
 
Tym aktem oddaliśmy Hołd wyzwolicielom Naszego 
800 - letniego Grodu.

Delegacje O. K. R. P.P.S. i SLD oddały także cześć żołnierzom Armii Czerwonej składając wiązanki na Cmentarzu Wojennym 
w Piotrkowie.

Cześć Ich Pamięci! 
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW