„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Konferencja - Wizja niepodległej Polski

Muzeum Niepodległości 

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego 

Stowarzyszenie imienia Ignacego Daszyńskiego


przedstawiają informację 
o konferencji naukowej pt.


Ludowa i socjalistyczna
 
wizja niepodległej Polski
Informacja o Konferencji w "Dzienniku TRYBUNA"  z dnia 30 stycznia 2020 roku :
KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. Romuald Turkowski 
Uniwersytet Warszawski,
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Dr Janusz Gmitruk 
Dyrektor Muzeum Historii Polskiego 
Ruchu Ludowego

Dr Tadeusz Skoczek 
Dyrektor Muzeum Niepodległości

Dr Ryszard Miazek 
Muzeum Historii Polskiego 
Ruchu Ludowego

Dr Beata Michalec 
Muzeum Niepodległości, Akademia 
Finansów i Biznesu Vistula, Filia w Pułtusku

Dr hab. Jolanta Załęczny 
Muzeum Niepodległości, Akademia 
Finansów i Biznesu Yistula, Filia w Pułtusku

Dr hab. Arkadiusz Indraszczyk 
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego,
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Prof. dr hab. Tadeusz Panecki 
Akademia Pedagogiki Specjalnej 
im. M. Grzegorzewskiej

Dr Jerzy Stefański 
Prezes Stowarzyszenia imienia 
Ignacego Daszyńskiego
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW