„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO
KONFERENCJA

PPS w walce o niepodległość Polski oraz wolność i sprawiedliwość społeczną.
Dorobek i perspektywy rozwoju

27 października 2022 r.
Organizator Konferencji:
Komisja Historyczna PPS pod patronatem
Komitetu Obchodów 
130-lecia PPS 
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW