„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

K.Dunin-Wąsowicz - Feliks Perl

Krzysztof Dunin-Wąsowicz 

FELIKS PERL (1871-1927)
Klikając na każdą ze stron otwierasz je w całości:

Feliks Perl (1871 - 1927)

(1923 - 2013)

Krzysztof Dunin-Wąsowicz, 
Historyk, socjalista, pamiętnikarz

wspomnienia spisał Przemysław Prekiel, opracowanie i redakcja Krzysztof Pilawski, 
Instytut Wydawniczy "Książka i Prasa", Warszawa 2012
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW