„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Z Informatora OKW PPS

                                                                                 Cały informator do pobrania w postaci plików - zobacz obok  >>>
                                                                                 Cały informator do pobrania w postaci plików - zobacz obok  >>>
                                                                                 Cały informator do pobrania w postaci plików - zobacz obok  >>>
                                                                                 Cały informator do pobrania w postaci plików - zobacz obok  >>>
                                                                                 Cały informator do pobrania w postaci plików - zobacz obok  >>>
                                                                                 Cały informator do pobrania w postaci plików - zobacz obok  >>>
                                                                                 Cały informator do pobrania w postaci plików - zobacz obok  >>>
Pliki do pobrania:

Pobierz pliki

Historia PPS zarówno w II RP jak i w PRL, gdy szczególnie po 1948 r. jej członkowie z konieczności przenieśli swoją działalność do spółdzielczości, to też budowa nowych obiektów. Nowoczesny jak na tamte czasy biurowiec SPOŁEM na Żoliborzu, przy ulicy Słowackiego, umacniał sektor społeczny i stał się obiektem różnych ataków neokapitalistów po 1990 r. Widoczny na dachu domu neon, w kolorze głównie czerwonym, z logo SPOŁEM, dumnie nocą świeci nad ratuszem i stacją metra. 

Pobierz pliki

Historia drugiej co do wielkości robotniczej inwestycji spółdzielczej II RP zawiera nadzieję na lepszy los zawartą w jej nazwie , zdradę zarządu , strajk rozgoryczonych robotników, bankructwo w kryzysie lat 1930 – 33, później mecenat kapitału, heroizm wojny, okupacji i powstania 1944 roku , wydziedziczenie dekretem i zapomnienie w PRL , odejście od ideału w XXI wieku - zob. tablicę MSI na ul. Płatniczej o tym czynie robotniczym - też w wersji angielskiej. 

Pobierz pliki

Tablica upamiętniająca pierwszą siedzibę Robotniczych Batalionów ObronyWarszawy w gmachu zajmowanym przez władze centralne PPS i redakcję „Robotnika”. Po paru dniach, ze względu na jej bombardowanie przeniesiona na ul.Ciepłą.

Pobierz pliki

Tablica na domu pr ul. Wolskiej 59 - centralnej arterii dzielnicy Wola - ku czci Edwarda Szymańskiego, poety zamordowanego w Oświęcimiu - zawiera również fragment jego utworu.

Pobierz pliki

Tablica pamiątkowa OM TUR - Warszawa, Al. Jerozolimskie 28

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW