„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Info CKW PPS 51/21 - Załącznik 1

Stanowisko 
Rady Naczelnej PPS w sprawie 
ACTA*- międzynarodowej umowy handlowej 
dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrabianymi 
przyjęte w dniu 28 stycznia 2012 roku 

   Współczesny neoliberalny kapitalizm zamienia wszystko – łącznie z twórczością naukową i artystyczną – w relację pomiędzy dostawcą i nabywcą. Wszystko staje się transakcją handlową, z której dostawca musi mieć zysk.
   Od drugiej połowy XX wieku twórczość naukowa i artystyczna szybko prowadzi do powstawania wielu nowych wyrobów, które mają masowego odbiorcę. Twórczość ta stała się źródłem ogromnych zysków liczonych w setkach miliardów dolarów. 
   Posiadanie praw własności do zyskownych wyrobów i tym samym praw wyłączności na ich produkcję daje gwarancje uzyskiwania tych miliardowych zysków. Posiadaczami praw własności do wyrobów powstałych w wyniku działalności twórczej i naukowo-badawczej nie są ludzie – autorzy i twórcy wynalazków. Prawa te mają koncerny, w których oni pracują i koncerny uzyskują miliardowe zyski. Koncerny farmaceutyczne mają prawa własności i prawa wyłączności na produkcję leków. Produkcja wielu leków nie jest zbyt droga. Cena za jaką producent- monopolista je sprzedaje jest często dziesiątki razy wyższa niż cena produkcji. Leki te są niedostępne dla ludzi ubogich. Zakłady ubezpieczeń społecznych ograniczają zakup drogich leków bo mają ograniczone środki finansowe.
   Ta moralnie obrzydliwa sytuacja jest zgodna z doktryną neoliberalnego kapitalizmu. Zgodnie z tą doktryną ludzie, twórcy leku, nie po to odkryli nowy lek aby służył ludziom. Nowy lek ma być źródłem maksymalnego zysku dla koncernu farmaceutycznego. Ma być zyskownym towarem w transakcji z chorym człowiekiem. „Podrabianie lekarstwa”, czyli produkcja substancji leczniczej poza koncernem posiadającym prawa do jej wytwarzania i sprzedawanie po cenach wielokrotnie niższych ma być zwalczana wszelkimi sposobami. Temu ma służyć „ACTA - umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrabianymi ”.
   Podobnie jest z twórczością artystyczną skierowaną do masowego odbiorcy. Bardzo wiele zarabiają twórcy muzyki popularnej ale wielokrotnie więcej zarabiają koncerny medialne, które tą muzykę sprzedają. Co trzeźwiejsi twórcy zauważają, że „zarabiają korporacje, a twórcy dostają ochłapy”. Rozwija się Internet. Korzystają z niego setki milionów użytkowników. Każdy z nich może przesłać do dowolnej liczby odbiorców posiadane filmy i nagraną muzykę. Jeśli ktoś, nie czyni tego dla korzyści materialnych: czy jest złodziejem i piratem? Intencją zleceniodawców wprowadzenia ACTA jest uznanie, że ten ktoś jest złodziejem i piratem. Dlaczego? Bo koncerny medialne straciły potencjalnych klientów i potencjalne zyski. Wielu twórców muzyki i filmów nie cieszy się, że ich twórczość znajduje uznanie i dociera do większej liczby ludzi. Mają ludziom za złe, że korzystają z ich twórczości artystycznej bez złożenia daniny finansowej. Wszystko dlatego, że niewiele lat temu wprowadzono nowe pojęcie własności: własność intelektualna. Objęła ona twórczość artystyczną. Powstały koncerny i korporacje medialne, które z tej formy własności mają już ogromne zyski. A chcą mieć zyski jeszcze większe. 
   Rząd Donalda Tuska hołduje neoliberalnej ideologii. Międzynarodowa umowa ACTA to przykład działania w myśl tej ideologii. Przyjęcie ACTA przez Radę Unii Europejskiej zostało dokonane w okresie polskiej prezydencji. „Proces ten był jednym z priorytetów Ministerstwa Gospodarki realizowanych podczas przewodnictwa Polski w Radzie UE” – chwali się Ministerstwo Gospodarki.
   W sprawie Internetu ACTA stawia interesy korporacji ponad interes ludzi i ich prawo dostępu do dóbr kultury.
   ACTA tworzy ponadpaństwową instytucję, która uzyska niekontrolowane możliwości inwigilacji i ścigania każdego, wobec którego ma podejrzenie o naruszanie postanowień ACTA. Instytucja ta będzie mogła podjąć inwigilację i ściganie bez nakazu sądowego.
   ACTA zagraża wielu aspektom interesu publicznego. Spotyka się ona ze sprzeciwem organizacji pożytku publicznego, środowisk akademickich, prawników w USA i w innych krajach.
   W Polsce obowiązuje bardzo mocne i rygorystyczne prawo autorskie. Broni ono interesów twórców. Nie ma powodu aby nakładać na istniejące prawo przepisy preparowane w interesie korporacji medialnych – przepisy sprzeczne z interesem społecznym.
   Dziś do „świata zachodniego” należy większość tego co jest określane jako własność intelektualna. Daje to przewagę nad pozostałymi krajami. Jest źródłem zysków. Dlatego powstała przygotowywana w tajemnicy umowa ACTA. Za kilka lat sytuacja może się zmienić. Czy USA i Europa Zachodnia będą chciały płacić Chinom, Japonii czy Indiom za powstałą u nich własność intelektualną?
   Wszystkie organizacje i środowiska, które reprezentują interes społeczeństwa są przeciwne ograniczaniu wolności w Internecie oraz prywatności jego użytkowników. 
   Polska Partia Socjalistyczna jest zdecydowanie przeciwna umowie handlowej ACTA. Uznajemy umowę ACTA za jednostronną, stawiającą interesy wielkich korporacji medialnych ponad interes obywateli i ich prawo do dostępu do kultury.
   Nie dla ACTA!
_______________________
*ACTA (ang. Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA) - Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami
 podrabianymi
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW