„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Info CKW PPS 65/10 - Załącznik 2

1 Maja to Dzień Walki o prawa Ludzi Pracy!

1 Maja to Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy!

   Święto 1 Maja zostało ustanowione przed 124 laty dla upamiętnienia wydarzeń w Chicago gdzie policja zastrzeliła i raniła dziesiątki robotników walczących o 8-godzinny dzień pracy.

   Żyjemy w kapitalizmie. W systemie, w którym Ludzie Pracy są najemnikami kapitalistów. Najemnicy mają zapewnić możliwie duży zysk. Tylko po to są zatrudniani.

   Aktualnie, rząd w Polsce, poza konsekwentnym likwidowaniem własności społecznej, likwiduje istniejące systemy świadczeń społecznych:

- rozbijany jest system opieki zdrowotnej przez ograniczanie dostępu do lekarzy i drogie leki,

- rozbijany jest system powszechnego szkolnictwa – szkoły będą coraz mniej uczyć.

Ludziom Pracy odbierane są świadczenia i prawa, które dotychczas posiadali!

   Współczesny kapitalizm wyczerpał swoje możliwości. Nie napędza rozwoju gospodarczego. Jest w kryzysie systemowym na całym świecie. Pogarszają się warunki życia w najbardziej rozwiniętych gospodarczo państwach świata – USA i Europie Zachodniej. Ta prawda o rzeczywistości zaczyna docierać do ludzi.

Dalszy rozwój wymaga uspołecznienia państwa i gospodarki!

Państwo i gospodarka muszą służyć celom i potrzebom społecznym!

Tej zmiany dokona tylko świadome i zorganizowane społeczeństwo!

Ludzie Pracy muszą prowadzić walkę o swoje prawa, o swoją przyszłość!
   1 Maja – Święto Pracy

   1 Maja – Święto Ludzi Pracy

      Wszystkie dobra współczesnej cywilizacji to plon naszej pracy i pracy minionych pokoleń.

      Ludzie Pracy swoim codziennym wysiłkiem, swoją pracą tworzą wszystko co jest potrzebne w naszym życiu – dobra materialne i niematerialne. To jest Ich święto – to jest Nasze święto.

                                                             

                                                                  Polska Partia Socjalistyczna
1 maja 2014 roku
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW