„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Info CKW PPS 65/10 - Załącznik 1

                                                                           Do Partii Politycznych

                                                                                   Do Związków Zawodowych

                                                                                     Do Organizacji Społecznych


APEL
   Polska Partia Socjalistyczna apeluje do wszystkich odpowiedzialnych sił politycznych i społecznych o wprowadzenie w Polsce ustawowego zakazu sprzedaży ziemi i zakazu stosowania innych form przekazywania praw własności do ziemi, która jest własnością wspólną: należy do państwa i do samorządów. Ziemia ta może być dzierżawiona, ale nie może być sprzedawana. Ma pozostać własnością wspólną. Ma pozostać własnością społeczeństwa.

   Ziemia jest dobrem i wartością nie tylko w znaczeniu ekonomicznym. Ziemi nie można wyprodukować gdy jej zabraknie.

   Z ziemi, która jest własnością wspólną korzystają w różny sposób wszyscy dziś żyjący i powinna być wspólnie użytkowana przez przyszłe pokolenia.

   Polska jest bardzo zadłużona. Rośnie pokusa aby sprzedawać ziemię i lasy. Nie można do tego dopuścić.


                                                                                 Rada Naczelna PPS


Warszawa, 26. 4. 2014 rok
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW