„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Info CKW PPS 53/23 - Załącznik 2

                                           Apel pierwszomajowy

przyjęty przez RN PPS
w dniu 14 kwietnia 2012 roku


1 Maja – Święto Pracy 

Żyjemy dzięki ludzkiej pracy. Wszystkie dobra współczesnej cywilizacji to plon  naszej pracy i pracy minionych pokoleń.


1 Maja – Święto Ludzi Pracy 

Ludzie Pracy swoim codziennym wysiłkiem, swoją pracą tworzą wszystko co jest potrzebne w naszym życiu – dobra materialne i niematerialne.
To jest Ich święto – to jest Nasze święto. 
 
 


1 Maja – Dzień Walki o prawa Ludzi Pracy
 

Żyjemy w kapitalizmie. W systemie, w którym Ludzie Pracy są najemnikami kapitalistów. Najemnicy mają zapewnić możliwie duży zysk. Tylko po to są zatrudniani.  

W kapitalizmie państwo służy warstwie posiadającej. Ogranicza i likwiduje własność społeczną i świadczenia społeczne ze środków państwowych. 

Aktualnie, rząd w Polsce,  konsekwentnie likwiduje własność społeczną i „reformuje” istniejące systemy świadczeń społecznych: 

- rozbijany jest system opieki zdrowotnej przez ograniczanie dostępu do lekarzy i drogich leków, 

- rozbijany jest system powszechnego szkolnictwa – szkoły będą coraz mniej  

  uczyć. 

 „Reformowana” jest administracja państwowa. Coraz mniej decyzji będzie zapadać na niższych szczeblach władzy państwowej.   

Ludziom Pracy odbierane są świadczenia i prawa, które dotychczas posiadali!  


Współczesny kapitalizm wyczerpał swoje możliwości. Nie napędza rozwoju gospodarczego. Jest w kryzysie systemowym na całym świecie. 
Pogarszają się warunki życia w najbardziej rozwiniętych gospodarczo państwach świata – USA i Europie Zachodniej. Ta prawda o rzeczywistości zaczyna docierać do ludzi.


Dalszy rozwój wymaga uspołecznienia państwa i gospodarki ! 

Państwo i gospodarka muszą służyć celom i potrzebom społecznym ! 

Tej zmiany dokona  tylko świadome i zorganizowane społeczeństwo ! 

Ludzie Pracy muszą podjąć walkę o swoje prawa, o swojąprzyszłość ! 

 

 

Polska Partia Socjalistyczna 


1 maja 2012 roku                                                            

 

<< powrót 

Kliknij, aby edytować treść....
                                                 Apel pierwszomajowy
przyjęty przez RN PPS
w dniu 14 kwietnia 2012 roku

1 Maja –Święto Pracy 

Żyjemy dzięki ludzkiej pracy. Wszystkie dobra współczesnej cywilizacji to plon  naszej pracy i pracy minionych pokoleń.


1 Maja –Święto Ludzi Pracy 

Ludzie Pracy swoim codziennym wysiłkiem, swoją pracą tworzą wszystko co jest potrzebne w naszym życiu – dobra materialne i niematerialne.
To jest Ich święto – to jest Nasze święto. 
 
 


1 Maja – Dzień Walki o prawa Ludzi Pracy
 

Żyjemy w kapitalizmie. W systemie, w którym Ludzie Pracy są najemnikami kapitalistów. Najemnicy mają zapewnić możliwie duży zysk. Tylko po to są zatrudniani.  

W kapitalizmie państwo służy warstwie posiadającej. Ogranicza i likwiduje własność społeczną i świadczenia społeczne ze środków państwowych. 

Aktualnie, rząd w Polsce,  konsekwentnie likwiduje własność społeczną i „reformuje” istniejące systemy świadczeń społecznych: 

- rozbijany jest system opieki zdrowotnej przez ograniczanie dostępu do lekarzy i drogich leków, 

- rozbijany jest system powszechnego szkolnictwa – szkoły będą coraz mniej  

  uczyć. 

 „Reformowana” jest administracja państwowa. Coraz mniej decyzji będzie zapadać na niższych szczeblach władzy państwowej.   

Ludziom Pracy odbierane są świadczenia i prawa, które dotychczas posiadali!  


Współczesny kapitalizm wyczerpał swoje możliwości. Nie napędza rozwoju gospodarczego. Jest w kryzysie systemowym na całym świecie. 
Pogarszają się warunki życia w najbardziej rozwiniętych gospodarczo państwach świata – USA i Europie Zachodniej. Ta prawda o rzeczywistości zaczyna docierać do ludzi.


Dalszy rozwój wymaga uspołecznienia państwa i gospodarki ! 

Państwo i gospodarka muszą służyć celom i potrzebom społecznym ! 

Tej zmiany dokona  tylko świadome i zorganizowane społeczeństwo ! 

Ludzie Pracy muszą podjąć walkę o swoje prawa, o swojąprzyszłość ! 

 

 

Polska Partia Socjalistyczna 


1 maja 2012 roku                                                            

 

 

Kliknij, aby edytować treść....
                                                 Apel pierwszomajowy
przyjęty przez RN PPS
w dniu 14 kwietnia 2012 roku

1 Maja –Święto Pracy 

Żyjemy dzięki ludzkiej pracy. Wszystkie dobra współczesnej cywilizacji to plon  naszej pracy i pracy minionych pokoleń.


1 Maja –Święto Ludzi Pracy 

Ludzie Pracy swoim codziennym wysiłkiem, swoją pracą tworzą wszystko co jest potrzebne w naszym życiu – dobra materialne i niematerialne.
To jest Ich święto – to jest Nasze święto. 
 
 


1 Maja – Dzień Walki o prawa Ludzi Pracy
 

Żyjemy w kapitalizmie. W systemie, w którym Ludzie Pracy są najemnikami kapitalistów. Najemnicy mają zapewnić możliwie duży zysk. Tylko po to są zatrudniani.  

W kapitalizmie państwo służy warstwie posiadającej. Ogranicza i likwiduje własność społeczną i świadczenia społeczne ze środków państwowych. 

Aktualnie, rząd w Polsce,  konsekwentnie likwiduje własność społeczną i „reformuje” istniejące systemy świadczeń społecznych: 

- rozbijany jest system opieki zdrowotnej przez ograniczanie dostępu do lekarzy i drogich leków, 

- rozbijany jest system powszechnego szkolnictwa – szkoły będą coraz mniej  

  uczyć. 

 „Reformowana” jest administracja państwowa. Coraz mniej decyzji będzie zapadać na niższych szczeblach władzy państwowej.   

Ludziom Pracy odbierane są świadczenia i prawa, które dotychczas posiadali!  


Współczesny kapitalizm wyczerpał swoje możliwości. Nie napędza rozwoju gospodarczego. Jest w kryzysie systemowym na całym świecie. 
Pogarszają się warunki życia w najbardziej rozwiniętych gospodarczo państwach świata – USA i Europie Zachodniej. Ta prawda o rzeczywistości zaczyna docierać do ludzi.


Dalszy rozwój wymaga uspołecznienia państwa i gospodarki ! 

Państwo i gospodarka muszą służyć celom i potrzebom społecznym ! 

Tej zmiany dokona  tylko świadome i zorganizowane społeczeństwo ! 

Ludzie Pracy muszą podjąć walkę o swoje prawa, o swojąprzyszłość ! 

 

 

Polska Partia Socjalistyczna 


1 maja 2012 roku                                                            

 

 

Kliknij, aby edytować treść....
                                                 Apel pierwszomajowy
przyjęty przez RN PPS
w dniu 14 kwietnia 2012 roku

1 Maja –Święto Pracy 

Żyjemy dzięki ludzkiej pracy. Wszystkie dobra współczesnej cywilizacji to plon  naszej pracy i pracy minionych pokoleń.


1 Maja –Święto Ludzi Pracy 

Ludzie Pracy swoim codziennym wysiłkiem, swoją pracą tworzą wszystko co jest potrzebne w naszym życiu – dobra materialne i niematerialne.
To jest Ich święto – to jest Nasze święto. 
 
 


1 Maja – Dzień Walki o prawa Ludzi Pracy
 

Żyjemy w kapitalizmie. W systemie, w którym Ludzie Pracy są najemnikami kapitalistów. Najemnicy mają zapewnić możliwie duży zysk. Tylko po to są zatrudniani.  

W kapitalizmie państwo służy warstwie posiadającej. Ogranicza i likwiduje własność społeczną i świadczenia społeczne ze środków państwowych. 

Aktualnie, rząd w Polsce,  konsekwentnie likwiduje własność społeczną i „reformuje” istniejące systemy świadczeń społecznych: 

- rozbijany jest system opieki zdrowotnej przez ograniczanie dostępu do lekarzy i drogich leków, 

- rozbijany jest system powszechnego szkolnictwa – szkoły będą coraz mniej  

  uczyć. 

 „Reformowana” jest administracja państwowa. Coraz mniej decyzji będzie zapadać na niższych szczeblach władzy państwowej.   

Ludziom Pracy odbierane są świadczenia i prawa, które dotychczas posiadali!  


Współczesny kapitalizm wyczerpał swoje możliwości. Nie napędza rozwoju gospodarczego. Jest w kryzysie systemowym na całym świecie. 
Pogarszają się warunki życia w najbardziej rozwiniętych gospodarczo państwach świata – USA i Europie Zachodniej. Ta prawda o rzeczywistości zaczyna docierać do ludzi.


Dalszy rozwój wymaga uspołecznienia państwa i gospodarki ! 

Państwo i gospodarka muszą służyć celom i potrzebom społecznym ! 

Tej zmiany dokona  tylko świadome i zorganizowane społeczeństwo ! 

Ludzie Pracy muszą podjąć walkę o swoje prawa, o swojąprzyszłość ! 

 

 

Polska Partia Socjalistyczna 


1 maja 2012 roku                                                            

 

 

Kliknij, aby edytować treść...
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW