„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Info PPS 51 - Załącznik 3

Uchwała 
Rady Naczelnej PPS 
w sprawie zwołania 41-szego Kongresu Polskiej Partii Socjalistycznej 
podjęta w dniu 28 stycznia 2012 roku

   Na podstawie Art. 46 Statutu Polskiej Partii Socjalistycznej, Rada Naczelna PPS zwołuje 41-szy Kongres Polskiej Partii Socjalistycznej na dzień 15 grudnia 2012 roku. Kongres odbędzie się w Warszawie.

   Centralny Komitet Wykonawczy przedstawi Radzie Naczelnej PPS strukturę organizacyjną partii i liczbę członków według stanu na 30 czerwca 2012 roku. Na tej podstawie Centralny Komitet Wykonawczy w porozumieniu z Radą Naczelną PPS do 1 września 2012 roku ustali liczbę mandatów delegata na Kongres dla poszczególnych organizacji. 

   Zebrania i konferencje sprawozdawczo-wyborcze z wyborem delegatów na Kongres odbędą się po 1 września 2012roku i powinny zakończyć się do połowy listopada.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW