„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Info CKW PPS 75/20 - Załącznik 1

Uchwała
Rady Naczelnej PPS
w sprawie zwołania XLII Kongresu PPS
podjęta na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2015 roku


1. Rada Naczelna PPS postanowiła zwołać XLII Kongres PPS
    w dniu 5. 12. 2015 roku w Warszawie.

2. Wybory delegatów na Kongres nastąpią w proporcji:
    1 delegat na 5 członków PPS.

3. Wybory delegatów na Kongres odbędą się wg stanów osobowych
    na 30 czerwca 2015 roku. Ewentualne korekty liczby delegatów
    może wprowadzić CKW do 4. IX. 2015.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW