„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Info CKW PPS 73/18 - Załącznik 5

Stanowisko Koła PPS Warszawa Śródmieście w sprawie relacji Polski i Ukrainy 
– przyjęte przez RN PPS 


Trwające od ponad roku krwawe wydarzenia na Ukrainie napawają niepokojem o przyszłość naszej części Europy, są też powodem do refleksji na temat bezpieczeństwa europejskiego i globalnego. Naród ukraiński cierpi, na jego żywym organizmie odbywa się wyścig o globalne przywództwo i nowy podział świata pomiędzy mocarstwa.

Grozi to utratą możliwości na dalszy pokojowy rozwój, nie pozwala na szybkie rozwiązanie kryzysu globalnego, pod znakiem zapytania stawia pokojowe współistnienie, które przez ponad pół wieku regulowało relacje międzypaństwowe na naszym kontynencie.
Podstawą do zdrowych relacji pomiędzy państwami i narodami jest prawda, zarówno w wymiarze historycznym jak i bieżącym.

Jesteśmy zaniepokojeni, że od dłuższego czasu prawdę w naszym obszarze cywilizacyjnym zastępuje propaganda wojenna oraz tzw. polityka historyczna. Dotyczy to sposobu informowania o konflikcie ukraińskim i jego szerokich uwarunkowaniach. Wyraźną przewagę w treści i formie mają tutaj przedstawiciele tzw. partii wojny. Dotyczy to również zacierania i fałszowania prawdy historycznej – szczególnie boli nas brak prawdy o tzw. zbrodni wołyńskiej, w której z rąk zbrodniarzy Ukraińskiej Powstańczej Armii zginęło ponad 100 tysięcy Polaków.

Zdominowane przez populizm i tendencje faszystowskie władze Ukrainy podejmując postanowienia w sprawie gloryfikacji zbrodniarzy i nadając im miano bohaterów zaprzeczają faktom i niszczą wątłą tkankę porozumienia i możliwości współpracy pomiędzy obydwoma narodami Polski i Ukrainy.

W pełni solidaryzujemy się z wyrazistą i zgodną z naszym narodowym interesem postawą artykułowaną przez Sojusz Lewicy Demokratycznej. Jest to jedyna partia w polskim Sejmie, która nie pozwala na zamianę interesu narodowego na bieżące, wątpliwe korzyści.
Polska ma szansę na szacunek i zrozumienie w świecie, kiedy nie będzie działać przeciw swoim interesom, będzie rzecznikiem prawdy w relacjach międzynarodowych i na pierwszy miejscu stawiać będzie pokojowe współistnienie i rozwój.

Koło PPS Warszawa Śródmieście apeluje do władz naczelnych Polskiej Partii Socjalistycznej o przyjęcie i upowszechnienie stanowiska partii w tych, jakże ważnych dla Polski sprawach.

Warszawa, 18 kwietnia 2015 roku
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW