„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Info CKW PPS 73/18 - Załącznik 4

     Popieramy!

     Polska Partia Socjalistyczna popiera w całości, postulaty zawarte w petycjach i listach skierowanych do premiera i ministrów złożone przez organizacje pracownicze zrzeszone w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych.

     Ruch związkowy jest integralną częścią ładu demokratycznego. Próba jego marginalizacji, co ostatnio daje się zauważyć, powoduje pogorszenie warunków pracy i życia dominującej grupy społecznej, pracowników najemnych. Psucie Prawa Pracy, które coraz bardziej preferuje interesy korporacji i ponadnarodowego kapitału, brak dialogu społecznego rozumianego, jako prezentacja poglądów i negocjowanie sposobu rozwiązywania konfliktów społecznych, to efekt neoliberalnego kapitalizmu, który rozpanoszył się w naszej ojczyźnie.

     18 kwietnia ulicami Warszawy przejdzie manifestacja związkowców OPZZ. Metalowcy, kolejarze, górnicy, nauczyciele i wiele innych grup zawodowych, przedstawią swoje postulaty, które dotychczas nie skupiły uwagi rządów premierów Donalda Tuska i Ewy Kopacz.

     W pełni popieramy zawartą w postulatach związkowców troskę o państwo, miejsca pracy, bezpieczeństwo obywateli, niezadowolenie z ograniczonej opieki, jaką oferuje.

     18 kwietnia jesteśmy z wami na ulicach Warszawy!


Rada Naczelna PPS

18 kwietnia 2014 roku
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW