„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Info CKW PPS 69/14 - Załącznik 2

Stanowisko PPS
w sprawie wyborów samorządowych
w dniu 16 listopada 2014 roku

przyjęte przez Radę Naczelną PPS w dniu 18 października 2014 roku


   Powinnością i obowiązkiem każdego obywatela jest udział w wyborach samorządowych. Rezygnacja z tego prawa i obowiązku powoduje, że wybór władz samorządowych przestaje być demokratyczny, a wybrane władze będą reprezentować interes jakiejś mniejszości.
   
   Trzeba wszystkim o tym przypominać i wzywać do powszechnego udziału w wyborach!

   Wyborcy muszą rozważyć kogo obdarzyć zaufaniem i dokonać świadomego wyboru, wyrazić świadome poparcie dla wybranych list kandydatów do władz samorządowych.

   Jest kryzys zaufania do głównych partii politycznych. W społecznym odczuciu, przez minione 25 lat nie reprezentują one w sposób właściwy interesu społeczeństwa, państwa i narodu polskiego. Znajdzie to swój wyraz w wyborach samorządowych. Większe niż dotychczas poparcie społeczne uzyskają lokalne Komitety Wyborcze Wyborców. Można przewidywać, że poparcie uzyskają Komitety, które będą podkreślać w programach walkę o interes narodowy, często wyrażany z pozycji nacjonalistycznych.

   Wyborcy muszą odróżnić „ziarno od plewy”. Lepiej wybrać mniejsze zło, niż wpaść w sidła prawicowej demagogii czy taniego populizmu.

   PPS popiera listy na których są członkowie i sympatycy PPS. 
   Jest wiele lokalnych Komitetów Wyborczych Wyborców, które tworzą ludzie zaangażowani, gotowi działać w interesie społecznym. Zasługują one na nasze poparcie.

   W niedzielę 16 listopada 2014 roku dokonujemy świadomego wyboru władz samorządowych!
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW