„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Info CKW PPS 64/9 - Załącznik 3

Warszawa, 25 stycznia 2014 roku

Wasza Świątobliwość
Franciszek


       Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej uważa za niezwykle ważne dla społeczeństw publiczne podnoszenie przez Waszą Świątobliwość problemu biedy i nierówności społecznych wynikających ze współczesnych stosunków ekonomicznych. 
       W społeczeństwie kapitalistycznym bieda jest postrzegana jako powód do napiętnowania i wstydu – przekonują o tym media i władze polityczne państw kapitalistycznych, dlatego działalność Waszej Świątobliwości na polu świadomości społecznej jest tak ważna i istotna.

       Jesteśmy członkami Polskiej Partii Socjalistycznej, która już od 121 lat głosi idee sprawiedliwości społecznej, wolności, równości i solidarności międzyludzkiej. Nasza partia jest antykapitalistyczna, otwarcie krytykujemy wyzysk oraz pogłębiające się różnice pomiędzy bogatymi i biednymi.

       Dlatego szczególnie ważne jest dla nas, że Wasza Świątobliwość krytykuje system kapitalistyczny jako nieetyczny, jako źródło panującej niesprawiedliwości. W opublikowanej w listopadzie 2013 roku papieskej adhortacji „Evangelii Gaudium” i wielu w publicznych wystąpieniach Waszej Świątobliwości znajdujemy słowa potępiające światowy system finansowy oparty na spekulacjach, krytykujące gospodarkę, w której normą jest wyzysk biednych przez bogatych i przedkładanie wagi pieniądza nad potrzeby ludzi.
       Istotne jest dla nas wezwanie do podjęcia walki politycznej z negatywnymi zjawiskami społecznymi, z biedą, wykluczeniem i niesprawiedliwością społeczną. 


Z wyrazami szacunku
W imieniu Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej

Przewodniczący
Rady Naczelnej PPSBogusław Gorski

   

Adhortacja apostolska Evangelii Gaudium

http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/dokumenty/adhortacje-
franciszek/art,1,adhortacja-apostolska-evangelii-gaudium,strona,2.html
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW