„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Ignacy Ewaryst Daszyński - pierwszy premier odradzającej się Polski

     7 listopada 1918 roku w Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej. Premierem tego Rządu - pierwszym premierem odradzającej się Polski - został Ignacy Ewaryst Daszyński. 
     Program jego Rządu przedstawiony w "Manifeście" wzywał robotników i chłopów aby przejęli władzę i budowali "niepodległą i zjednoczoną Ludową Rzeczpospolitą Polską". Wszyscy obywatele mieli otrzymać równouprawnienie pod względem politycznym i obywatelskim co miało się wyrażać: "wolnością sumienia, druku, słowa, zgromadzeń, pochodów i strajków". Zapowiadano ośmiogodzinny dzień pracy w przemyśle handlu i rzemiośle. Przewidywano nacjonalizację kopalń i wielkiej własności ziemskiej. Państwo polskie miało być demokratyczną republiką parlamentarną.

     Ignacy Daszyński urodził się 26 października 1866 roku, a zmarł 31 października 1936 roku. 

     W kolejną rocznicę urodzin i śmierci Ignacego Daszyńskiego, delegacje Polskiej Partii Socjalistycznej i Stowarzyszenia im. I. Daszyńskiego złożyły kwiaty pod jego pomnikiem w Warszawie.
Zarząd Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego


Warszawa, 26 października - 7 listopada 2020 r.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW