„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO
[ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]  >>>

Gigantyczne zyski banków


Gigantyczne zyski banków 
działających na terytorium Polski


niewygodne.info.pl/18/12/2013
Czy wiesz, że banki działające na terytorium Polski (większość z nich jest zagraniczna) w okresie styczeń-październik 2013 codziennie zarabiały "NA CZYSTO" (po opłaceniu podatków i wszelkich kosztów działalności) kwotę 43 mln zł?

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że zysk netto banków za okres styczeń - październik 2013 wyniósł nieco ponad 13 mld zł. Warto podkreślić, że żadna inna gałąź gospodarki w Polsce nie przynosi tak olbrzymich zysków jak zdominowany przez podmioty zagraniczne sektor bankowy. W latach 2008 - 2013 sektor ten wygenerował 80 mld zł czystego zysku. Ta astronomiczna kwota jest wyliczona już po uwzględnieniu wszelkich kosztów działalności banków w Polsce (wynagrodzenia zatrudnionych pracowników, koszty stałe, podatki, straty itp.). W tym kontekście warto przypomnieć, że w lutym 2012 r. partie PO-PSL odrzuciły w Sejmie projekt ustawy nakładającej na banki działające na terytorium Polski tzw. podatek bankowy. Zgodnie z projektem stawka tego podatku miałaby wynosić 0,39% kwoty posiadanych przez dany bank aktywów, co przyniosłoby budżetowi państwa w skali roku wpływy rzędu ok. 5 mld zł. Zgodnie z opiniami autorów projektu podatek bankowy miał być alternatywą dla wprowadzonej przez rząd podwyżki VAT do 23%, która najmocniej uderzyła w grupę Polaków najuboższych. Projekt oczywiście przepadł (przeciwko głosowali posłowie PO-PSL), a niektórzy wyciągnęli na tej podstawie wniosek, że partie Tuska i Pawlaka wolą podnosić podatki własnemu społeczeństwu, aniżeli narażać na mniejsze zyski (podkreślam: mniejsze zyski, a nie straty) korporacje i banki mające swoje centrale zagranicą Polski.
[ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]  >>>
Ciemna strona finansów – Wielka machina finansowa:
Ciemna strona finansów. Odc.2. Uczta padlinożerców:
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW