„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Dzień Zwycięstwa 2020 w Piotrkowie Trybunalskim


Dzień Zwycięstwa - Obchody w Piotrkowie Trybunalskim
           OKR Polskiej Partii Socjalistycznej w Piotrkowie Trybunalskim/8 Maja 2020


W piątek 8 maja - w Dzień Zwycięstwa, delegacje Polskiej Partii Socjalistycznej i Stowarzyszenia Porozumienie Socjalistyczne oraz delegacja Sojuszu Lewicy Demokratycznej złożyły w Piotrkowie Trybunalskim wieńce pod Pomnikiem Wdzięczności Bohaterom za Polskę i Lud (1939 - 1945) oraz na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich.
Delegacje Lewicy Piotrkowskiej oddały tym aktem Hołd wszystkim wyzwolicielom państw Europy spod jarzma niewoli okupanta faszystowskiego.

Cześć i Chwała Bohaterom !
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW