„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

                              Materiały polityczne PPS                               2003 - 2010

  • Deklaracja ideowa Polskiej Partii Socjalistycznej uchwalona przez Kongres Nadzwyczajny PPS w Warszawie, w dniu 14 grudnia 2003 roku      Zobacz >>
  • Deklaracja programowa Polskiej Partii Socjalistycznej przyjęta przez XXXVIII Kongres PPS, w dniu 2 lipca 2005 roku     Zobacz >>
  • Do polskich socjalistów - list Okręgowego Komitetu Warszawskiego Polskiej Partii Socjalistycznej z dnia 7 lutego 2006 roku      Zobacz >>
  • Uchwały XXXIX Kongresu PPS - Warszawa, 16 grudnia 2006 roku
     Zadania PPS     Zobacz >>     Sytuacja społeczno polityczna w Polsce     Zobacz >> 
  • Uchwała XL Kongresu Polskiej Partii Socjalistycznej „Jakiej chcemy Polski i Europy” -  Warszawa, 27 czerwca 2009 roku      Zobacz >>
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW