„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Dokumenty:

 
W tym roku minie 100 rocznica utworzenia w listopadzie 1918 roku 
pierwszego w odrodzonej Polsce rządu lubelskiego - 
z Premierem Ignacym Daszyńskim.

Poprzyjmy to wydarzenie darowizną na rzecz Stowarzyszenia!

Dane formalne Stowarzyszenia:
KRS: 0000306692
Konto bankowe: 
 Bank Zachodni WBK S.A. 
 74 1090 1753 0000 0001 0880 0266
Na przelewie należy napisać: "darowizna na działalność statutową Stowarzyszenia im.        I. Daszyńskiego"
 

Ogłoszenia i zaproszenia:


1 Maja 2020
Apel pierwszomajowy PPS
   Pierwszego maja, jak co roku będziemy świętować Międzynarodowy dzień Solidarności Ludzi Pracy. Dla nas Socjalistów, tak jak dla innych partii lewicowych, związków zawodowych i organizacji zrzeszających pracowników to największe święto. Ustanowiła je w 1898 roku II Międzynarodówka. Upamiętnia ono wydarzenia z pierwszych dni maja 1886 w Chicago, w Stanach Zjednoczonych, podczas strajku będącego częścią ogólnoświatowej krajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy.
   Pierwszomajowe demonstracje na ziemiach polskich miały miejsce w czasach zaborów i w II Rzeczpospolitej. Organizowały je związki zawodowe i lewicowe partie polityczne, wśród których na poczesnym miejscu była PPS. Stawaliśmy w jednym szeregu z klasą robotniczą w obronie jej niezbywalnego prawa do godnego życia. Walczyliśmy, odnosiliśmy zwycięstwa i ponosiliśmy ofiary. Cześć pamięci poległych towarzyszy! Cześć pamięci walczącym o robotniczą sprawę!

   Były i są nadal siły pragnące zawłaszczyć etos robotniczego święta wraz z socjalistyczną ideą ustroju sprawiedliwego państwa. PPS przeciwstawia się manipulacji, która utożsamia tani populizm z postulatami socjalizmu. My socjaliści nie zgadzamy się na utożsamianie patriotyzmu, który stanowi integralną część polskiej myśli socjalistycznej z nacjonalizmami i ksenofobiami propagowanymi przez część środowisk prawicowych.
Święto pracy, a od 1950 roku Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, to święto państwowe.
   Dziś przyszło nam świętować w warunkach ograniczenia naszych praw obywatelskich przez ustawę epidemiczną. Widzimy tendencję do nadmiernego wykorzystywania tego stanu w celu ograniczania wolności osobistych, ale przyjmując jako nasz priorytet zdrowie i bezpieczeństwo obywateli, musimy się z tym pogodzić. Jednak nie wolno nam socjalistom zapomnieć o naszym święcie. Upamiętnijmy je, tak jak możemy. To szczególnie ważne w czasie, kiedy kapitalizm i neoliberalizm pokazały swoje anty pracownicze oblicze, kiedy prawicowy rząd bardziej troszczy się o fabrykantów i bankierów niż o rzeczywistych twórcach dochodów państwa, o pracowników. Solidarność ludzi pracy jest obecnie bardziej potrzebna niż kiedykolwiek. Przed nami walka z ograniczeniami praw pracowniczych i obywatelskich, które rządzący będą wprowadzać w ramach t.zw tarczy antykryzysowej, często już na stałe.

   Pierwszy Maja powinien być radosnym świętem. z pochodem, piknikami i imprezami kulturalnymi. My socjaliści osiągniemy to, realizując nasz program.

NIECH SIĘ ŚWIĘCI 1 MAJA!

Polska Partia Socjalistyczna

Waeszawa. 29 kwietnia 2020 roku
1 maja 2018
Zobacz pełny tekst listu >>>    Pobierz z pliku:

Konkurs historyczny - pobierz plik

Prof. Krzysztof Dunin-Wąsowicz 


Żołnierz Armii Krajowej, więzień Stutthofu, uczestnik - m.in. wspólnie z WładysławemBartoszewskim - akcji pomocy Żydom, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata 


Historyk, wieloletni pracownik Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, badacz XIX i XX w., 

autor 25 książek 


Varsavianista, autor m.in. monografii„Warszawa w latach 1939-1945" 


Socjalista od wczesnej młodości - działał 

w „Spartakusie", „Płomieniach", Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej, PolskiejPartii Socjalistycznej; przewodniczy Komisji Historycznej PPS

 

Pamiętnikarz - w pracy naukowej zawsze doceniał wartość pamiętników, sam jest autorem licznych wspomnień

info: http://www.wroclawdlaciebie.pl/

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW