„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

75 lat od wybuchu powstania: 
Do bojowników getta warszawskiego

“  Z  A     W  A  S  Z  Ą    I    N  A  S  Z  Ą    W  O  L  N  O  Ś  Ć   ”


DO  BOJOWNIKÓW  GETTA  WARSZAWSKIEGO

(Kwiecień 1943)
Źródło: "Polska myśl demokratyczna w ciągu wieków", New York 1945
     Walki w getto warszawskim, w przededniu całkowitego wyniszczenia ludności żydowskiej stolicy, przejdą do historii jako jedyny w swoim rodzaju akt bohaterstwa. Przez szereg tygodni toczyły się walki; Niemcy wprowadzili do akcji samoloty, czołgi, broń mechaniczną; ponieśli poważne straty. Obrona getta, będąc aktem rozpaczy i demonstracją wobec świata woli walki Żydów polskich, przygotowana była starannie przy udziale polskiego ruchu podziemnego, a zwłaszcza dzięki współpracy żydowskiego i polskiego podziemnego ruchu robotniczego.

     Centralne Kierownictwo Ruchu Mas Pracujących Polski wydało odezwę do bojowników getta warszawskiego.
TOWARZYSZE I OBYWATELE !

     Od 18 kwietnia w getto warszawskim trwa akcja przeciwdziałania zamiarom okupanta, który postanowił ostatecznie wymordować resztki Żydów polskich. Skazani przez Hitlera na śmierć, postanowili nie poddać się biernie katom na pastwę i broniąc honoru człowieka i obywatela, stawiają orężny opór krwawym siepaczom.

     Nad Warszawą znów rozpłomieniła się łuna pożarów, znów zagrały karabiny i armaty, znowu odezwał się huk granatów. Robotnicy i pracownicy stanowią rdzeń i duszę tych żydowskich oddziałów bojowych, które podniosły zbrojny protest przeciw gwałtom hitlerowskim. Nad ich głowami w czasie walki powiewa narodowy sztandar polski, ich czyn wiąże się, jako jedno ogniwo, z trwającym już czwarty rok nieprzerwanym ciągiem aktów oporu i walki całej Polski.
     Jest sprawą wielkiej wagi, by w historycznych chwilach, które przeżywamy, cała Polska i cały świat rozumiały dokładnie wymowę każdego epizodu naszej walki o wyzwolenie. Czy bitwa pod Krasnobrodem, czy poszczególne akcje oddziałów Sił Zbrojnych w Kraju, czy wystąpienie zbrojne obywateli polskich zamkniętych w warszawskim getto — wszystkie akty te świadczą o nieprzejednanym stanowisku Polski wobec okupanta, o naszej woli zdobycia pełnej niepodległości. Żadna kropla krwi przelana w tych bojach nie będzie stracona. Każda ofiara musi stać się cementem wolności i sprawiedliwości społecznej dla wszystkich obywateli Odrodzonej Rzeczypospolitej.

     Robotnikom i pracownikom narodowości żydowskiej, którzy w obliczu niechybnej śmierci postanowili raczej zginąć z bronią w ręku, niż poddać się biernie przemocy, przesyłamy braterskie pozdrowienie i zapewnienia, że czyn ich nie przejdzie bez echa. Wejdzie on w legendę Polski Walczącej, stanie się wspólnym dorobkiem ludu Polski, dorobkiem, na którym wzniesiony zostanie gmach Odrodzonej Rzeczypospolitej.

     Do ludów świata wołamy: oto w obliczu potwornych planów zniszczenia, jakie od trzech lat urzeczywistnia okupacja hitlerowska, pod jarzmem najstraszliwszego terroru, który szaleje na naszych ziemiach, raz po raz wybucha płomienny protest mordowanych i maltretowanych synów polskiej ziemi. Woła o ratunek, o pomoc jak najszybszą, aby dzień pokonania wroga przyszedł przed ostatecznym wyniszczeniem naszych sił żywotnych.

     Wołając o jak najszybsze uderzenie z zewnątrz w potęgę niemiecką, wzmocnijmy nasz wysiłek dla przygotowania powszechnego powstania polskiego, które wraz z ofensywą Sprzymierzeńców, zada śmiertelny cios totalizmowi wszelkich odcieni.

Wolność — Równość — Niepodległość.

                                                                                   Centralne Kierownictwo Ruchu 
                                                                                Mas Pracujących Polski
 

Warszawa, w kwietniu 1943 r.

Żydowscy powstańcy, detal pomnika Bohaterów Getta, rzeźba autorstwa Natana Rapaporta./ Wikipedia

Nakładem "Polish Labor Group", 
55 W. 42 St., New York 18, N. Y.
W wielkiej Brytanji skład główny: "Nowa Polska" ("New Poland") 91 Great Titchfield St., London W. 1.
First Printing: January 1945
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW