„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Chińskie Marzenie - Szlak Jedwabny i Pas Gospodarczy 

Współdziałanie na rzecz tworzenia 
Szlaku Jedwabnego i Pasa Gospodarczego 
oraz Morskiego Szlaku Jedwabnego
na miarę XXI wieku

Przemówienie Prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej 
Pana Xi Jinping  podczas uroczystości otwarcia 
Forum Pasa i Szlaku na rzecz Współpracy Międzynarodowej - Pekin, 14 maja 2017 r.

Źródło: Xi Jinping, "Chińskie Marzenie", 
„Wydawnictwo Kto jest Kim”, Warszawa 2018 - s.179 - 189
     Szanowni Szefowie Państw i Rządów, Szefowie Organizacji Międzynarodowych,
     Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele

   W tym pięknym okresie wczesnego lata, kiedy każde żywe stworzenie jest pełne energii, pragnę powitać wszystkich Was, Szanowni Goście, reprezentujący ponad 100 krajów i uczestniczący w tym ważnym Forum na temat Inicjatywy Pasa i Szlaku, które odbywa się w Pekinie. Rzeczywiście jest to Zgromadzenie tęgich umysłów. W ciągu najbliższych dwóch dni, jak mam nadzieję, dokonamy kompleksowej wymiany poglądów, przyczynimy się do rozwijania Inicjatywy Pasa i Szlaku, stanowiącej przedsięwzięcie na miarę stulecia, aby przynosiła ona pożytek narodom całego świata.

     Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,
   Ponad 2.000 lat temu, nasi przodkowie, wędrując poprzez rozległe stepy i pustynie, otworzyli międzykontynentalne przejście łączące Azję, Europę i Afrykę, które jest znane obecnie pod nazwą Jedwabnego Szlaku. Również nasi przodkowie, żeglując po wzburzonych morzach, ustanowili trasy morskie, łączące Wschód z Zachodem, co zostało określone mianem Morskiego Szlaku Jedwabnego. Starożytne szlaki jedwabne otworzyły bramy przed przyjacielskim współdziałaniem narodów, dodając wspaniały rozdział do historii postępu ludzkości. Liczący sobie tysiąc lat „pozłacany jedwabnik z brązu", który jest wystawiony w Muzeum Historycznym w Shaanxi w Chinach, jak również wrak statku Belitung, który został odnaleziony w Indonezji, stanowią świadectwo tego fascynującego okresu historii.
   Łącząc tysiące kilometrów odległości i tyle lat, starożytne szlaki jedwabne ucieleśniają ducha pokoju i współpracy, otwartości i kompleksowości wzajemnego uczenia się od siebie i wzajemnych korzyści. Duch Jedwabnego Szlaku stanowi część wielkiego dziedzictwa cywilizacji ludzkiej.
-    Pokój i współpraca. W okresie Dynastii Han w Chinach, około 140 r. p.n.e., Zhang Qian, królewski emisariusz, wyjechał z miasta Chang'an, ówczesnej stolicy Dynastii Han. Udał się w podróż na Zachód z misją pokojową i otworzył lądową drogę łączącą Wschód z Zachodem, co było porywającym przedsięwzięciem, które przeszło do historii pod nazwą podróży Zhang Qiana do regionów zachodnich. Wiele stuleci później, w okresie Dynastii Tang, Song i Yuan, takie szlaki jedwabne, zarówno na lądzie, jak też na morzu, rozkwitały w całej rozciągłości. Wielcy podróżnicy, tacy jak: Du Huan z Chin, Marco Polo z Włoch, czy ibn Batutah z Maroka, pozostawili po sobie ślady na tych starożytnych szlakach. Na początku XV wieku, Zheng He, słynny chiński żeglarz z okresu* Dynastii Ming, odbył szereg podróży po morzach zachodnich, co było wyczynem, o którym pamiętamy nawet dziś. Ci pionierzy uzyskali swoje miejsce w historii, niejako zdobywcy na okrętach wojennych, z bronią palną, czy mieczami w rękach; natomiast zostali zapamiętani jako przyjacielscy wysłannicy, przewodzący karawanom wielbłądzim i żeglujący pod żaglami statków załadowanych skarbami. Pokolenie za pokoleniem, ludzie podróżujący po jedwabnych szlakach budowali pomosty pokoju i współpracy pomiędzy Wschodem i Zachodem.
  Otwartość i kompleksowość. Starożytne szlaki jedwabne łączyły doliny Nilu, Tygrysu i Eufratu, Indusu i Gangesu oraz rzeki Żółtej i Jangcy. Stanowiły one łączniki pomiędzy tymi regionami, w których narodziła się cywilizacja egipska, babilońska, indyjska i chińska, jak również pomiędzy regionami buddyzmu, chrześcijaństwa i islamu oraz terenami, na których zamieszkiwali ludzie z różnych narodowości i ras. Te szlaki umożliwiły ludziom, reprezentującym rozmaite cywilizacje, religie i rasy, aby współdziałać między sobą i podchodzić do siebie z otwartym umysłem. W trakcie tej wymiany, tworzony był duch wzajemnego poszanowania, a podróżnicy z jedwabnych szlaków angazowali się we wspólne przedsięwzięcia w dążeniu do dobrobytu. W dzisiejszych czasach, starożytne miasta: Jiuquan, Dunhuang, Tu- lufan, Kashi, Samarkanda, Bagdad i Konstantynopol, jak również starożytne porty Ningbo, Quanzhou, Beihai, Colombo, Jeddah i Aleksandria, stanowią żywe pomniki ówczesnego współdziałania. Ten rozdział historii wykazuje, iż nasza cywilizacja zmierza do przodu z całą otwartością i że poszczególne narody rozwijają się za pośrednictwem wymiany.
-    Wzajemne uczenie się od siebie. Starożytne szlaki jedwabne służyły nie tylko wymianie handlowej, ale również stymulowały przepływ wiedzy. Tymi szlakami chińskie jedwabie, porcelana wyroby z laki i z metalu byty przesyłane na Zachód, a jednocześnie pieprz, len, przyprawy, winogrona i granaty były importowane do Chin. Za pośrednictwem tych szlaków, buddyzm, islam i astronomia arabska oraz kalendarz i medycyna znalazły swoje dojście do Chin, podczas gdy wielkie wynalazki chińskie i hodowla jedwabników rozszerzyła się na inne części świata. Co jeszcze ważniejsze, wymiana dóbr i know-how sprzyjała tworzeniu nowych idei. Tak na przykład, buddyzm narodził się w Indiach, rozkwitał w Chinach, a jeszcze bardziej został wzbogacony w Azji Południowo-Wschodniej. Zaś konfucjanizm, który narodził się w Chinach, spotkał się z uznaniem myślicieli europejskich, takich jak Leibniz i Voltaire. Na tym właśnie polega doniosłość wzajemnego uczenia się. 
-    Wzajemne korzyści. Starożytne szlaki jedwabne odnotowały wiele znaczących przypadków wizyt i handlu, zarówno na lądzie, jak też statkami, które docierały do różnych portów. Wzdłuż tych największych arterii dochodziło do współdziałania, wymiany kapitału, technologii i ludzi, którzy odwiedzali się swobodnie, a dobra, zasoby i korzyści stały się udziałem zainteresowanych. Starożytne prosperujące miasta, takie jak: Ałma-Ata, Samarkanda i Chang'an oraz porty Sur i Guangzhou, rozwijały się dynamicznie, podobnie jak Cesarstwo Rzymskie, a także królestwa Parthii i Kushanu. Dynastie Han i Tang w Chinach wkroczyły wówczas w złoty wiek. Starożytne szlaki jedwabne zapewniły pomyślność tym regionom i stymulowały bardzo ich rozwój.
Historia jest naszą najlepszą nauczycielką. Chwała starych szlaków jedwabnych dowodzi, że odległość geograficzna nie jest nie do przezwyciężenia. Jeżeli podejmujemy pierwsze odważne kroki, aby wyjść sobie na spotkanie, to możemy wkroczyć na ścieżkę prowadzącą do przyjaźni, do wspólnego rozwoju, do pokoju, do harmonii i do lepszej przyszłości.
      Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele
   Spoglądając z perspektywy historycznej, można stwierdzić, że ludzkość doszła do wieku wielkiego postępu i głębokich zmian. W obecnym, coraz bardziej wielobiegunowym świecie, który uległ globalizacji gospodarczej, cyfryzacji i dywersyfikacji kulturalnej, tendencja zmierzająca ku pokojowi i ku rozwojowi jest coraz silniejsza, zaś reformy i innowacje nabierają tempa. Jeszcze nigdy nie spotykaliśmy tak bliskiej współzależności pomiędzy krajami, jak obecnie oraz tak gorącego pragnienia narodów do lepszego życia i nigdy też nie dysponowaliśmy tak wieloma środkami, żeby móc pokonać trudności.
   Z uwzględnieniem realiów, żyjemy obecnie na świecie obfitującym w rozmaite wyzwania. Globalny wzrost gospodarczy wymaga nowych sił napędowych, zaś rozwój powinien być coraz bardziej kompleksowy i wyważony, a przepaść pomiędzy bogatymi i biednymi powinna zostać zmniejszona. Różne miejsca zapalne w niektórych regionach są powodem braku stabilności, a terroryzm szaleje. Niedostatek pokoju, rozwoju i zarządzania stawia niezwykłe wyzwania przed ludzkością. To jest właśnie sprawa, którą nieustannie zachowujemy w pamięci.
   Na wiosnę 2013 r. najpierw w Kazachstanie, a potem w Indonezji, zaproponowałem utworzenie Szlaku Jedwabnego oraz Pasa Gospodarczego, a także Morskiego Szlaku Jedwabnego na miarę XXI wieku, którą określam mianem Inicjatywy Pasa i Szlaku. Chińskie porzekadło głosi: „Grusze i śliwy nie potrafią mówić, ale są one tak pociągające, że ścieżki są wydeptywane pod koronami tych drzew". Po upływie czterech lat, już ponad 100 krajów i organizacji międzynarodowych wyraziło poparcie i dołączyło się do tej Inicjatywy. Ważne rezolucje, uchwalone przez Organizację Narodów Zjednoczonych i Radę Bezpieczeństwa, zawierają wzmianki o tej Inicjatywie. Dzięki naszym wysiłkom, perspektywa Inicjatywy Pasa i Szlaku staje się rzeczywistością i zaczyna przynosić obfite owoce.
-    W ciągu minionych czterech lat, udoskonaliliśmy politykę w kwestii połączeń. Stwierdziłem, już przy wielu okazjach, że realizowanie Inicjatywy Pasa i Szlaku nie polega na tym, żeby znów wynaleźć koło. Natomiast Inicjatywa ta zmierza do uzupełnienia strategii rozwojowych krajów zainteresowanych nią oraz do zwiększania ich komparatywnego potencjału. Podjęliśmy koordynację w zakresie inicjatyw politycznych poszczególnych krajów, takich inicjatyw jak: Euroazjatycka Unia Gospodarcza Rosji, Główny Plan Połączeń w ramach ASEAN, inicjatywa Szerokiego Szlaku ze strony Kazachstanu, inicjatywa Środkowego Korytarza w Turcji oraz Inicjatywa Szlaku Rozwojowego w Mongolii, Dwa Korytarze i Inicjatywa Jednego Kręgu Gospodarczego Wietnamu, inicjatywa Północnego Centrum Energetycznego Zjednoczonego Królestwa, czy też Inicjatywa Bursztynowego Szlaku z Polski. Staramy się jednocześnie zwiększać komplementarność pomiędzy planami rozwoju Chin oraz odpowiednimi planami Laosu, Kambodży, Myanmaru, Węgier i innych krajów. Chiny zawarły porozumienia gospodarcze z ponad 40 krajami i organizacjami międzynarodowymi oraz utworzyły ramy współpracy w zakresie zwiększania potencjałów produkcyjnych z ponad 30 krajami. Również w trakcie obecnego Forum, podpisana zostanie pewna ilość porozumień w kwestiach współpracy i koordynacji politycznej oraz współdziałania między nami. Podejmiemy także inicjatywę w sprawie współpracy w ramach Pasa i Szlaku, jeśli chodzi o zadania handlowe wraz z około 60 krajami i organizacjami międzynarodowymi. Takie poczynania koordynacyjne w zakresie politycznym wywołają efekt mnożnika w ramach tej współpracy pomiędzy zainteresowanymi Stronami.
-    Minione cztery lata doprowadziły także do zwiększenia połączeń infrastrukturalnych. Budowanie dróg i kolei poprawia sytuację we wszystkich sektorach. Przyspieszyliśmy budowanie kolei dużych prędkości pomiędzy Dżakartą i Bandungiem, kolei pomiędzy Chinami i Laosem, kolei pomiędzy Addis-Abebą i Dżibuti oraz kolei pomiędzy Węgrami i Serbią, a także zmodernizowaliśmy porty w Gwadar i w Pireusie we współpracy z tymi zainteresowanymi krajami. Znaczna liczba przedsięwzięć, dotyczących takich powiązań i połączeń, odnosi się również do rurociągów. Obecnie wielowymiarowa sieć infrastrukturalna nabiera swoich kształtów i u jej podwalin leżą korytarze gospodarcze, jak na przykład chińsko-pakistański Korytarz Gospodarczy, chińsko-mongolsko-rosyjski Korytarz Gospodarczy, czy też Nowy Euroazjatycki Pomost Kontynentalny, które obejmują szlaki transportu lądowego, morskiego i powietrznego, a także autostrada informatyczna oraz inne najważniejsze przedsięwzięcia, dotyczące szlaków kolejowych, portów i rurociągów.
-    Minione cztery lata również świadczą o wzroście powiązań handlowych. Chiny współpracują z innymi krajami, uczestniczącymi w Inicjatywie Pasa i Szlaku, aby rozszerzać handel i ułatwiać inwestycje oraz udoskonalać środowisko dla przedsiębiorczości. Powiedziano mi, że jeśli chodzi o Kazachstan i o inne kraje Azji Środkowej, to obniżono o 90% opłaty celne od artykułów rolnych, eksportowanych do Chin. Wartość łącznych obrotów handlowych pomiędzy Chinami i innymi państwami należącymi do Inicjatywy Pasa i Szlaku w latach 2014-2016, przekroczyła 3 biliony dolarów amerykańskich, zaś wartość inwestycji chińskich w tych krajach, przewyższyła 50 mld dolarów amerykańskich. Firmy chińskie utworzyły około 56 stref współpracy gospodarczej w ponad 20 krajach, płacąc podatki w tychże krajach, o łącznej wartości 1,1 mld dolarów amerykańskich i tworząc, także w tych krajach 180.000 miejsc pracy.
-    W minionych czterech latach, rozszerzyły się także powiązania finansowe. Wąskie gardła w finansowaniu stanowią główne wyzwanie w zakresie urzeczywistniania wzajemnych powiązań. Chiny podejmują rozmaite formy współpracy gospodarczej z państwami i z organizacjami uczestniczącymi w Inicjatywie Pasa i Szlaku. Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych udzielił pożyczek w wysokości 1,7 mld dolarów amerykańskich dla 9 przedsięwzięć w krajach uczestniczących w Inicjatywie Pasa i Szlaku, zaś Fundusz Szlaku Jedwabnego zrealizował inwestycję na sumę 4 mld dolarów, a finansowo-holdingowa grupa firm ze stowarzyszenia 16+1, pomiędzy Chinami i państwami Europy Środkowo-Wschodniej, została też zapoczątkowana. Biorąc pod uwagę rozmaite rozmieszczenie akcentów, te nowe mechanizmy finansowe, a także tradycyjne wielostronne instytucje finansowe, takie jak Bank Światowy, uzupełniają się nawzajem. Sieć współpracy finansowej, oparta na wielu filarach w zakresie Inicjatywy Pasa i Szlaku, nabiera swych początkowych kształtów.
-    Minione cztery lata również wykazują, że umocniły się powiązania międzyludzkie. Przyjaźń, która czerpie się ze ścisłych kontaktów pomiędzy społeczeństwami, stanowi klucz do rozwijania zdrowych stosunków międzypaństwowych. Kierując się duchem Jedwabnego Szlaku, my jako kraje członkowskie Inicjatywy Pasa i Szlaku, orientowaliśmy nasze wysiłki w kierunku budowania światowego Jedwabnego Szlaku oraz Jedwabnego Szlaku w zakresie ochrony zdrowia, a jednocześnie rozwijaliśmy naszą współpracę w dziedzinie nauki, oświaty, kultury, zdrowia oraz wymiany międzyludzkiej. Taka współpraca pomogła nam w położeniu solidnych fundamentów międzyludzkich, na rzecz ogólnej realizacji Inicjatywy Pasa i Szlaku. Corocznie, rząd chiński funduje 10.000 stypendiów dla zainteresowanych krajów. Zaś instancje samorządowe w Chinach ustanowiły również specjalny system stypendiów Jedwabnego Szlaku, aby stymulować w ten sposób, międzynarodową wymianę kulturalną i oświatową. Przedsięwzięcia w zakresie współpracy międzyludzkiej, takie jak: Rok Kultury Jedwabnego Szlaku, Rok Turystyki, festiwale sztuki, imprezy filmowe i telewizyjne, seminaria oraz dialog pomiędzy instytutami naukowo-badawczymi (think-tanks) również rozkwitają. Te formy współdziałania sprawiają, iż nasze społeczeństwa zbliżają się do siebie coraz bardziej.
   Wszystkie te owocne wyniki wykazują, że Inicjatywa Pasa i Szlaku odpowiada głównym tendencjom rozwojowym naszych czasów, jest zgodna z prawami rozwoju oraz spotyka się z zainteresowaniem społecznym. Nie ulega wątpliwości, że Inicjatywa ta ma przed sobą rozległe perspektywy.
-    Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele

-    W Chinach często powiadamy, że „Początek jest zawsze najtrudniejszy". Niemniej, można stwierdzić, iż ważny pierwszy krok został dokonany w realizacji Inicjatywy Pasa i Szlaku. Powinniśmy zatem, wykorzystać to szybkie tempo tej Inicjatywy, które ona już osiągnęła, aby orientować ją w kierunku coraz większych sukcesów. Podejmując te starania, powinniśmy kierować się następującymi zasadami:

-    Po pierwsze, należy przeobrazić Inicjatywę Pasa i Szlaku w ścieżkę prowadzącą do pokoju. Starożytne szlaki jedwabne rozkwitały w okresach pokoju, ale traciły na sile w czasach wojny. Dlatego też inicjatywa Pasa i Szlaku wymaga pokojowego i stabilnego otoczenia. Powinniśmy, tworzyć nowy typ stosunków międzynarodowych, cechujących się wzajemnie korzystną współpracą; kształtować partnerstwo na rzecz dialogu, bez konfrontacji oraz układów przyjaźni, a nie tworzenia sojuszów. Wszystkie kraje powinny szanować nawzajem swą suwerenność, godność i integralność terytorialną, swoje własne drogi rozwoju i systemy społeczne, a także wzajemnie rozumieć żywotne interesy i najważniejsze problemy innych.

-    Niektóre regiony, położone wzdłuż starożytnego szlaku, były kiedyś ziemią mlekiem i miodem płynącą. Niestety, dzisiaj te obszary kojarzą nam się często z konfliktami, z niepokojami, z kryzysami i z innymi wyzwaniami. Taki stan rzeczy nie powinien być dalej kontynuowany. Powinniśmy zatem, zaprezentować wizję wspólnego, całościowego, na zasadach współpracy i zrównoważonego bezpieczeństwa oraz tworzyć takie środowisko bezpieczeństwa, które będzie budowane i podzielane przez wszystkich. Powinniśmy współpracować na rzecz likwidowania punktów zapalnych, za pośrednictwem środków politycznych, a także stosować mediację w duchu sprawiedliwości. Powinniśmy podejmować zwiększone wysiłki w zwalczaniu terroryzmu, likwidując zarówno symptomy, jak też korzenie terroryzmu oraz zmierzać do usunięcia biedy, zacofania i niesprawiedliwości społecznej.
-    Po drugie, powinniśmy przeobrazić Pas i Szlak w drogę do dobrobytu. Rozwój jest głównym kluczem do rozwiązania wszystkich problemów. Realizując Inicjatywę Pasa i Szlaku powinniśmy skoncentrować się na fundamentalnej kwestii rozwoju, umacniać potencjał rozwojowy rozmaitych krajów oraz dążyć do integracji gospodarczej, wzajemnie powiązanego rozwoju, aby przynosił on korzyści wszystkim.
-    Przemysł stanowi podstawę gospodarki. Zatem powinniśmy pogłębiać współpracę w dziedzinie przemysłu, aby plany rozwoju przemysłowego różnych krajów były komplementarne i wzmacniały się nawzajem. Główny nacisk należy położyć na realizowanie jak największych przedsięwzięć. Powinniśmy rozwijać współpracę międzynarodową w zakresie zwiększania potencjału produkcyjnego i wytwarzania maszyn i urządzeń, a także korzystać z nowych możliwości rozwojowych, jakie stwarza współczesna rewolucja przemysłowa, aby zakładać nowe przedsiębiorstwa i utrzymywać dynamiczny wzrost gospodarczy.
-    Finanse stanowią krwioobieg nowoczesnej gospodarki. Tylko wówczas, kiedy krew krąży płynnie w żyłach organizm może się rozwijać. Powinniśmy zatem, ustanowić stabilny oraz zrównoważony system bezpieczeństwa finansowego, który będzie utrzymywał wszelkie zagrożenia pod kontrolą, tworzyć nowe modele inwestowania i finansowania, stymulować szerszą współpracę pomiędzy państwem i kapitałem prywatnym oraz tworzyć zróżnicowany system finansowy i rynek kapitałowy, bazujący na wielu filarach. Powinniśmy również rozwijać całościowy system finansowy oraz udoskonalać sieci usług finansowych.
-    Połączenia w infrastrukturze stanowią podstawę rozwoju poprzez współpracę. Zatem, powinniśmy stymulować zwiększanie połączeń lądowych, morskich, powietrznych i informatycznych oraz koncentrować nasze wysiłki na kluczowych przejściach, miastach i przedsięwzięciach oraz ustanawiać powiązania między sieciami dróg, kolei i portów morskich. Cel utworzenia sześciu wielkich korytarzy gospodarczych w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku został już określony i powinniśmy teraz podejmować starania, aby zrealizować to zadanie. Niezbędne jest także wykorzystanie możliwości, jakie daje nowy etap zmian w zakresie łączenia różnych energii oraz rewolucja w branży technologii energetycznej po to, aby rozwijać globalne powiązania w dziedzinie energetyki i zapewniać rozwój zielony z użyciem niedużych ilości węgla. Powinniśmy również udoskonalać międzyregionalną sieć logistyczną oraz rozwijać koordynowanie w zakresie polityki, norm i standardów, aby zapewniać gwarancje instytucjonalne dla rozwoju połączeń.
-    Po trzecie, powinniśmy przeobrazić Inicjatywę Pasa i Szlaku w bramę otwarcia na świat. Otwarcie na świat jest czynnikiem postępu, podczas gdy izolowanie się zmierza, w rezultacie do zacofania. W przypadku jakiegokolwiek kraju, otwarcie na świat przypomina przypadek poczwarki, która uwalnia się ze swego kokonu. Na pewno, powoduje to krótkotrwały ból, ale taki ból służy tworzeniu nowego życia. Inicjatywa Pasa i Szlaku powinna być poczynaniem otwartym, aby móc przyczyniać się zarówno do wzrostu gospodarczego, jak też do wyważonego rozwoju.
-    Niezbędne jest utworzenie otwartej platformy współpracy oraz rozszerzanie i umacnianie otwartej gospodarki światowej. Wspólnymi siłami powinniśmy utworzyć takie środowisko, które będzie ułatwiać otwarcie na świat i rozwój, a także ustanowić uczciwy, równoprawny i przejrzysty system zasad w dziedzinie handlu i inwestycji międzynarodowych, a także wspierać uporządkowany obieg środków produkcji, efektywną alokację zasobów i pełną integrację rynkową. Witamy wysiłki podejmowane przez inne kraje, aby zwiększać otwarcie swoich gospodarek, bazujące na uwarunkowaniach narodowych, aby uczestniczyć w globalnym zarządzaniu i w dostarczaniu dóbr dla społeczeństw. Wspólnymi siłami możemy utworzyć szeroką wspólnotę naszych interesów.
-    Handel stanowi ważną siłę napędową wzrostu gospodarczego. Powinniśmy, z otwartą głową, podchodzić do świata zewnętrznego, umacniać system handlu wielostronnego, posuwać naprzód tworzenie stref wolnego handlu oraz rozwijać liberalizację i wprowadzać ułatwienia dla handlu i dla inwestycji. Oczywiście, powinniśmy skoncentrować się także na rozwiązywaniu takich zagadnień, jak: brak równowagi w rozwoju, trudności w zarządzaniu, różnice występujące w dziedzinie cyfryzacji i dysproporcje dochodowe oraz przyczyniać się do tego, aby globalizacja gospodarcza stała się otwarta, całościowa, zrównoważona i korzystna dla wszystkich.
-    Po czwarte, powinniśmy budować Pas i Szlak jako trasę innowacji. Innowacje stanowią bowiem ważną siłę, przyspażającą energii rozwojowi. Inicjatywa Pasa i Szlaku, z uwagi na swój charakter, jest nowatorska, w związku z czym istnieje potrzeba stymulowania innowacji w ramach tej Inicjatywy.
-    Niezbędne jest realizowanie rozwoju napędzanego przez innowacje oraz rozszerzanie współpracy w branżach z tym związanych, takich jak: gospodarka cyfrowa, sztuczna inteligencja, nanotechnologia, komputeryzacja kwantowa oraz przyspieszenie tworzenia wielkich baz danych w chmurze, a także inteligentnych miast (smart cities), aby przeobrazić to wszystko w Cyfrowy Szlak Jedwabny na miarę XXI wieku. Powinniśmy przyspieszać pełne wdrażanie nauki i techniki do różnych branż przemysłowych i finansowych, polepszać otoczenie dla innowacji oraz gromadzić zasoby służące innowacji. Powinniśmy także stworzyć odpowiednie warunki do szkolenia młodzieży z różnych krajów, aby kształcić ją w zakresie przedsiębiorczości w epoce Internetu oraz ułatwiać realizację jej marzeń. Niezbędne jest wykreowanie nowej wizji zielonego rozwoju oraz trybu życia i pracy, z uwzględnieniem takich wartości, jak: zielone otoczenie o niskim zużyciu węgla, o zamkniętym obiegu i zrównoważone. Należy podejmować wysiłki zmierzające do rozwijania współpracy w zakresie ochrony ekologicznej i środowiska naturalnego oraz tworzenia zdrowego ekosystemu, aby móc osiągnąć cele określone w Programie Zrównoważonego Rozwoju w okresie do 2030 r.
-    Po piąte, powinniśmy przeobrazić Pas i Szlak w drogę jednoczącą rozmaite cywilizacje. Realizując Inicjatywę Pasa i Szlaku, powinniśmy doprowadzić do tego, aby wymiana pomiędzy rozmaitymi cywilizacjami mogła zastąpić ich odosobnienie, aby wzajemne uczenie się od siebie zajęło miejsce konfrontacji, zaś aby współistnienie zastąpiło poczucie wyższości. To właśnie przyczyni się zwiększania wzajemnego zrozumienia, poszanowania i zaufania pomiędzy rozmaitymi narodami.
-    Powinniśmy też ustanowić mechanizm, bazujący na wielu filarach, na rzecz wymiany kulturalnej i międzyludzkiej, tworzyć coraz więcej platform oraz otwierać więcej kanałów współpracy. Współpraca w zakresie oświaty powinna zostać zintensyfikowana, a wymiana studentów ulec zwiększeniu na zasadach współpracy, powinniśmy utrzymywać szkoły i zwiększyć kontakty w tym zakresie. Ośrodki naukowo-badawcze (think tanks) powinny odgrywać większą rolę, z jednoczesnym podejmowaniem wysiłków, aby tworzyć sieci ośrodków naukowo-badawczych i partnerstwa pomiędzy nimi. Jeśli chodzi o sektory kultury, sportu i zdrowia, to należy wypracować nowe modele współpracy, aby ułatwiać podejmowanie przedsięwzięć, służących osiąganiu konkretnych korzyści. Dziedzictwo historyczne i kulturalne powinno być w pełni respektowane, aby wspólnymi siłami, tworzyć nowe produkty turystyczne i podejmować przedsięwzięcia w zakresie ochrony zabytków w taki sposób, aby ocalić szczególne cechy dziedzictwa narodowego występujące wzdłuż Jedwabnego Szlaku. Niezbędne jest rozszerzenie wymiany pomiędzy parlamentami, partiami politycznymi oraz organizacjami pozarządowymi różnych krajów, jak również pomiędzy stowarzyszeniami kobiet, młodzieży, a także osób niepełnosprawnych, mając na celu uwzględnienie tych przedsięwzięć w całokształcie rozwoju. Powinniśmy również umacniać współpracę w zakresie zwalczania korupcji, aby Pas i Szlak był arterią o wysokich standardach etycznych.
-       Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele

-    Chiny doszły do nowego punktu wyjścia w swych wysiłkach rozwojowych. Kierując się wizją rozwoju innowacyjnego, skoordynowanego, zielonego, otwartego i całościowego, będziemy się starali dostosować do nowych warunków i kierować się nowymi normami w rozwoju gospodarczym oraz wykorzystywać możliwości, jakie on w sobie zawiera. Będziemy w sposób aktywny, stymulować reformy strukturalne w zakresie podaży, aby zapewnić zrównoważony rozwój, wstrzyknąć silne bodźce do realizacji Inicjatywy Pasa i Szlaku oraz tworzyć nowe możliwości dla rozwoju globalnego.
-    Chiny będą umacniać przyjaźń i współpracę ze wszystkimi krajami uczestniczącymi w realizacji Inicjatywy Pasa i Szlaku w oparciu o Pięć Zasad Pokojowego Współistnienia. Wyrażamy gotowość do dzielenia się doświadczeniami praktycznymi w zakresie rozwoju z innymi krajami i nie mamy zamiaru ingerowania w sprawy wewnętrzne innych krajów, eksportowania naszego własnego socjalistycznego systemu i modelu rozwoju oraz narzucania komukolwiek naszej woli. Realizując Inicjatywę Pasa i Szlaku, nie będziemy uciekać się do anachronicznych zabiegów geopolitycznych. Naszym celem jest doprowadzenie do nowego modelu wzajemnie korzystnej współpracy. Nie mamy zamiaru utworzenia jakiejś małej grupy ze szkodą dla stabilności, natomiast mamy nadzieję na utworzenie wielkiej rodziny harmonijnego współistnienia.
-    Chiny zawarły porozumienia w sprawie praktycznej współpracy z wieloma kra¬jami, jeśli chodzi o realizację Inicjatywy Pasa i Szlaku. Porozumienia te obejmują nie tylko przedsięwzięcia w zakresie głównych połączeń hardware, takich jak: transport, infrastruktura, energetyka, ale również powiązań software, obejmujących telekomu¬nikację oraz instytucje celne i zajmujące się kwarantanną. Porozumienia te zawierają również plany i przedsięwzięcia na rzecz współpracy w gospodarce i handlu, w prze¬myśle, handlu elektronicznym oraz w gospodarce morskiej i zielonej. Władze kolei chińskich podpiszą porozumienia ze swoimi odpowiednikami z zainteresowanych krajów, aby pogłębiać współpracę pomiędzy Chinami i Europą w zakresie regular¬nych połączeń kolejowych cargo. Będziemy współpracować dla realizacji tych przed¬sięwzięć w ramach współpracy w możliwie najbliższym czasie i będziemy starać się o to, aby przyniosły one jak najszybsze korzyści.
- Chiny będą zwiększać wsparcie finansowe dla Inicjatywy Pasa i Szlaku, przezna¬czając dodatkowe 100 mld juanów (RMB) dla Funduszu Jedwabnego Szlaku, jak rów¬nież będziemy zachęcać instytucje finansowe, aby realizowały za granicą swe przed¬sięwzięcia gospodarcze, na orientacyjną sumę około 300 mld juanów (RMB). Chiński Bank Rozwoju, a także Chiński Bank Eksportowo-lmportowy przedstawią specjalne produkty pożyczkowe, o wartości odpowiednio 250 mld RMB (juanów) oraz 130 mld juanów (RMB), aby wspierać współpracę w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku w dzie¬dzinie infrastruktury, zwiększania potencjału przemysłowego oraz finansowania. Bę-dziemy również współpracować z Al IB (Asian Infrastructure Investment Bank) oraz z Nowym Bankiem Rozwoju BRICS, z Bankiem Światowymi i z innymi wielostronnymi instytucjami rozwojowymi, aby wspierać realizację przedsięwzięć związanych z Pa¬sem i Szlakiem. Będziemy też współpracować ze wszystkimi innymi zainteresowanymi Stronami, aby wspólnie wypracowywać wytyczne w dziedzinie finansowania przed¬sięwzięć rozwojowych związanych z Inicjatywą Pasa i Szlaku.
- Chiny w dalszym ciągu, będą zmierzały do tworzenia partnerskich powiązań w zakresie wzajemnie korzystnych przedsięwzięć z innymi krajami, uczestniczącymi w Inicjatywie Pasa i Szlaku, będą rozwijać handel, będą zwiększać ułatwienia w zakre¬sie handlu i inwestycji z tymi krajami, a także tworzyć sieć wolnego handlu w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku. Wysiłki te mają na celu stymulowanie wzrostu gospodar¬czego, zarówno w naszych poszczególnych regionach, jak też w skali światowej. Jesz¬cze podczas bieżącego Forum, Chiny podpiszą porozumienia, dotyczące współpracy w zakresie przedsięwzięć gospodarczych i handlu, z ponad 30 krajami oraz rozpoczną konsultacje na temat porozumień, dotyczących wolnego handlu, z zainteresowanymi krajami. Poczynając od 2018 r., Chiny będą gościć Międzynarodową Wystawę (EXPO), dotyczącą importu. Chiny będą rozszerzać współpracę w zakresie innowacji, z innymi krajami oraz wypracują plan działania i współpracy, dotyczący Pasa i Szlaku, w zakresie nauki i techniki oraz innowacji, na który złożą się inicjatywy w zakresie wymiany pracow¬ników nauki i techniki, wspólne laboratoria oraz naukowy park współpracy, a także inicjatywa w zakresie transferu technologii. W nadchodzących pięciu latach, zrea¬lizujemy 2.500 krótkoterminowych stażów naukowo-badawczych w Chinach, dla młodych naukowców zagranicznych, przeszkolimy 5.000 zagranicznych naukowców, inżynierów i menedżerów oraz utworzymy około 50 wspólnych laboratoriów. Usta¬nowimy wielką platformę usługową, jeśli chodzi o bazy danych w zakresie ochrony ekologicznej i środowiska naturalnego. Proponujemy ponadto, powołanie do życia międzynarodowej koalicji na rzecz zielonego rozwoju wzdłuż Pasa i Szlaku i okazywać będziemy poparcie dla poszczególnych krajów, jeśli chodzi o przystosowanie się do zmian klimatycznych.
- W ciągu najbliższych trzech lat, Chiny zapewnią finansowanie, w wysokości 60 mld juanów krajom rozwijającym się i organizacjom międzynarodowym, uczestniczą¬cym w Inicjatywie Pasa i Szlaku, aby te kraje i organizacje mogły realizować coraz wię¬cej przedsięwzięć, mających na celu zwiększanie dobrobytu ludzkości. Zapewnimy również dostawy awaryjnej pomocy żywnościowej, o wartości 2 mld juanów, krajom rozwijającym się, położonym wzdłuż Pasa i Szlaku, a także zapewnimy dodatkowe finansowanie w wysokości 1 mld dolarów amerykańskich, na rzecz Funduszu Pomocy w ramach współpracy Południe-Południe. Chiny wystąpią także z inicjatywą zreali¬zowania 100 przedsięwzięć tak zwanych „szczęśliwych domów", 100 przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia biedy oraz 100 ośrodków zdrowia i obiektów rehabi¬litacyjnych w krajach znajdujących się wzdłuż Pasa i Szlaku. Chiny przekażą zaintere¬sowanym organizacjom międzynarodowym sumę 1 mld dolarów amerykańskich na rzecz urzeczywistnienia przedsięwzięć, które będą z pożytkiem dla krajów położo¬nych wzdłuż Pasa i Szlaku.
- Chiny ustanowią ponadto, następujące mechanizmy, aby rozszerzać współpracę na rzecz Pasa i Szlaku: biuro kontaktów na rzecz przedsięwzięć, które będą podejmo¬wane w ślad za obecnym Forum, Ośrodek Badawczy Pasa i Szlaku, dotyczący rozwoju finansowego i gospodarczego, Ośrodek Ułatwiający Realizację Inicjatywy Pasa i Szlaku, Wielostronny Ośrodek Współpracy Finansowej na rzecz Rozwoju, przy współdziałaniu wielostronnych banków rozwojowych, a także Ośrodek zajmujący się zwiększaniem potencjału gospodarczego, utworzony wspólnie przez Międzynarodowy Fundusz Wa-lutowy i Chiny. Będziemy także tworzyć sieć współpracy pomiędzy organizacjami poza¬rządowymi (NGOs - Non Governmental Organizations) w krajach położonych wzdłuż Pasa i Szlaku, jak również platformy wymiany międzyludzkiej, takie jak stowarzyszenia wymiany informacji oraz stowarzyszenia kształcenia muzycznego.
- Inicjatywa Pasa i Szlaku jest zakorzeniona w starożytnym Szlaku Jedwabnym. Obejmuje ona kontynent azjatycki, europejski i afrykański, ale również jest otwarta dla wszystkich pozostałych krajów. Wszystkie kraje, czy to z Azji, Europy, Afryki, czy z obydwu Ameryk, mogą stać się międzynarodowymi partnerami we współpracy na rzecz Inicjatywy Pasa i Szlaku. Urzeczywistnianie tej Inicjatywy opiera się na szerokich konsultacjach i przynosi korzyści, które będą dzielone przez nas wszystkich. Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele
- Jak głosi starożytne chińskie porzekadło: „Można odbyć długą podróż tylko dzięki wykonaniu pierwszego kroku w określonym czasie". Podobnie też przysłowie arab¬skie stwierdza, że piramida została zbudowana poczynając od położenia jednego ka¬mienia na drugim. W Europie powiadają również, iż „Nie od razu Rzym zbudowano". Inicjatywa Pasa i Szlaku stanowi wielkie przedsięwzięcie, które wymaga wielu wy¬siłków i poświęcenia. Realizujmy zatem tę Inicjatywę, krok po kroku i starajmy się zbierać owoce, jedno po drugim. Postępując w ten sposób, zapewnimy rzeczywiste korzyści, zarówno całemu światu, jak i naszym narodom.
- Na zakończenie, życzę Forum Pasa i Szlaku na rzecz Współpracy Międzynarodowej pełnego sukcesu!
- Dziękuję!
Strona w opracowaniu - d.c.n.
Zachód w opozycji do projektu wspieranego przez Polskę
Chiny już od pięciu lat forsują gigantyczny projekt inwestycyjny "nowego szlaku jedwabnego". Zachodnie mocarstwa szukają alternatywy, bojąc się hegemonii handlowej Państwa Środka. W opozycji zostaje Polska, aktywnie wspierająca chiński projekt.

• Chiny zapowiedziały w roku 2013 rewitalizację szlaku handlowego do Europy dla intensywnego wsparcia swojej gospodarki. Chcą przeznaczyć na ten cel ok. 113 miliardów euro
• Stany Zjednoczone, Australia, Indie i Japonia rozważają alternatywę dla chińskiego projektu
• W umowie koalicyjnej nowego niemieckiego rządu zapisano m.in. wolę sformułowania europejskiej odpowiedzi na "nowy szlak jedwabny"
• Polska deklarowała gotowość do wzięcia udziału w projekcie "nowego jedwabnego szlaku"
Wewnątrz międzynarodowej społeczności formuje się coraz większy opór wobec chińskich planów rewitalizacji dawnego szlaku jedwabnego. Stany Zjednoczone, Australia, Indie i Japonia rozważają alternatywę do tej gigantycznej inwestycji, mającej wspierać handel Chińskiej Republiki Ludowej.
Jak pisze gazeta "Australian Financial Review”, powołując się na wysokich urzędników administracji waszyngtońskiej, rozmowy w sprawie alternatyw do "nowego szlaku jedwabnego" są jeszcze w powijakach. Nie ma więc co liczyć na jakiekolwiek konkretne ustalenia w czasie wizyty premiera Australii Malcolma Turnbulla w USA w tym tygodniu. Alternatywne plany będą jednak z pewnością tematem rozmów szefa australijskiego rządu z prezydentem Donaldem Trumpem.
Także w Unii Europejskiej, m.in. w Niemczech intensywnie rozmyśla się nad reakcją na chińskie plany inwestycyjne. – "Nowy szlak jedwabny" nie jest tym, co niektórzy w Niemczech sobie wyobrażają: sentymentalnym wspomnieniem o Marco Polo. Jest to próba stworzenia ogromnego systemu, za pomocą którego Chińczycy chcą wycisnąć swoje piętno w świecie – ostrzegał niemiecki minister spraw zagranicznych Sigmar Gabriel na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa w ubiegły weekend.

Foto: Deutsche Welle / Deutsche Welle

Trasy lądowe i morskie Nowego Szlaku Jedwabnego
Nowy "jedwabny szlak" – "współpraca albo hegemonia"

W umowie koalicyjnej nowego niemieckiego rządu, zawartej przez chadeków i socjaldemokratów, zapisano m.in. wolę sformułowania europejskiej odpowiedzi na "nowy szlak jedwabny". Szef francuskiego rządu Edouard Philippe również na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa ostrzegał, że Europa nie może pozostawić tego gigantycznego projektu wyłącznie w rękach Chin. – W zależności od tego, jakie reguły będą obowiązywały w tym projekcie, będzie to albo współpraca, albo hegemonia – powiedział.

Foto: Deutsche Welle / Deutsche Welle

Planowane połączenia kolejowe Nowego Szlaku Jedwabnego
Na początku lutego premier Wielkiej Brytanii Theresa May nie podpisała listu intencyjnego w sprawie "nowego jedwabnego szlaku". Szefowa brytyjskiego rządu wspomniała o możliwościach, jakie niesie ze sobą inicjatywa, ale dodała przy tym, że Chiny i Wielka Brytania będą wspólnie pracować nad tym, aby inicjatywa „spełniała międzynarodowe standardy”.

Rewitalizacja szlaku za miliardy euro

Szlak jedwabny był od czasów starożytnych do wczesnego średniowiecza głównym szlakiem handlowym łączącym Chiny z Europą i Bliskim Wschodem. Chiny zapowiedziały w roku 2013 rewitalizację tego szlaku dla intensywnego wsparcia swojej gospodarki. Chcą one przeznaczyć ok. 113 miliardów euro na infrastrukturę nowych tras handlowych do Europy, Azji i Afryki.

Krytycy obawiają się, że Chiny będą chciały w ten sposób rozszerzyć przede wszystkim swój wpływ na gospodarkę światową. Nikt nie chce Chinom zabronić budowy infrastruktury – pisze "Australian Financial Review", cytując przedstawiciela waszyngtońskich kół rządowych. Chodzi raczej o współpracę, która byłaby ekonomicznym sukcesem dla wszystkich stron. Z tego względu plany Australii, Stanów Zjednoczonych, Indii i Japonii należy postrzegać raczej jako alternatywę niż jako konkurencję do szlaku jedwabnego.

Polskie wsparcie dla projektu

Podczas Chińsko-Polskiego Forum Inwestycji i Infrastruktury Logistycznej Pasa i Szlaku w połowie 2017 roku obecny premier Mateusz Morawiecki jako minister rozwoju pozytywnie wypowiadał się o tej inicjatywie. – To ogromna szansa dla Polski i chińskich firm, żebyśmy razem kształtowali rzeczywistość gospodarczą między naszymi krajami – powiedział Morawiecki, otwierając wydarzenie.

Obecny na forum przewodniczący Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych Zhang Dejiang podkreślił, że Polska jest "aktywnym uczestnikiem budowy Pasa i Szlaku".

W ramach inicjatywy podjęto już pierwsze działania inwestycyjne. Łódź była pierwszym miastem Europy Środkowej, do którego zaczęły kursować regularne pociągi kontenerowe z i do Chin. Połączenie ruszyło w kwietniu 2013 roku. Pociągi z kontenerami kursują co najmniej raz w tygodniu i liczącą prawie 10 tys. kilometrów trasę pokonują w 12 do 14 dni. Obecnie w znacznej mierze wykorzystuje się je także dla eksportu polskiej żywności: jabłek, piwa, soków, wody mineralnej, wyrobów cukierniczych i mleczarskich.

W marcu wybrani łódzcy przedsiębiorcy wyjadą do chińskiej prowincji Syczuan. Na miejscu mają poznawać w praktyce specyfikę kontaktów z chińskimi handlowcami i inwestorami, wziąć udział w zaaranżowanych aktywnościach biznesowych z ponad pięćdziesięcioma wyselekcjonowanymi, dużymi kupcami.

Foto: Marcin Obara / PAP

Pociąg "China Railway Express" w Warszawie w 2016 r.
Narada – Dialog 300 partii politycznych świata w Pekinie

Na zaproszenie Komunistycznej Partii Chin, w dniach od 1 – 3 grudnia 2017 r., odbyła się w Pekinie bezprecedensowa i unikalna Narada – Dialog na wysokim szczeblu z udziałem przedstawicieli około 300 partii i organizacji politycznych z całego świata. W obradach uczestniczyło 600 delegatów ze 120 krajów. Obecni byli, m.in., przedstawiciele Partii Republikańskiej z USA (Anthony Parker, skarbnik Komitetu Krajowego tej Partii), Partii Jedna Rosja Władimira Władimirowicza Putina i wielu innych.
Ramowy temat narady został sformułowany następująco: „Współpracujmy razem na rzecz budowania społeczności o wspólnej przyszłości dla rodzaju ludzkiego i lepszego świata. Obowiązki partii politycznych”. Obrady odbywały się na 2 sesjach plenarnych i na 5 seminariach monotematycznych, z których jedno było poświęcone Inicjatywie Pasa i Szlaku (Nowe Szlaki Jedwabne). Omawiano bardzo szeroki wachlarz zagadnień krajowych, regionalnych, kontynentalnych i globalnych: od ogólnych (pokój, rozwój, bezpieczeństwo, współpraca, ekologia i in.), aż do bardzo szczegółowych (np. walka z korupcją itp.).
Na zakończenie przyjęto dokument o nazwie „Inicjatywa pekińska”, w którym podsumowano wyniki obrad. Gospodarze wystąpili z propozycją zinstytucjonalizowania narad tego rodzaju, w związku z czym należy zakładać, że odbywać się one będą również w przyszłości. W niedługim czasie, KPCh zamierza zaprosić 15 tysięcy przedstawicieli innych partii do Chin celem zapoznania się z przemianami i z reformami tam realizowanymi.
Poniżej publikujemy pełny tekst (w przekładzie na język polski) przemówienia Xi Jinpinga, sekretarza generalnego KC KPCh, prezydenta ChRL, wygłoszonego na pierwszej sesji plenarnej narady. Przemówienie to odzwierciedla najpełniej oraz w kompleksowy i pogłębiony sposób – pod względem merytorycznym – współczesną filozofię oraz założenia i propozycje polityczne, ideologiczne, strategiczne i programowe prezentowane przez kierownictwo chińskie w odniesieniu do płaszczyzny stosunków międzypartyjnych. Stanowią one ważne dopełnienie i wsparcie dla rozwijania współpracy międzypaństwowej i międzyludzkiej we wszystkich dziedzinach ewolucji naszej cywilizacji.
Studiując ten tekst, każdy wypracuje sobie własne poglądy i opinie na ten temat. Nie pretendując, przeto, do selekcjonowania, czy do interpretowania myśli, ocen i koncepcji zawartych w przemówieniu najwyższego przywódcy chińskiego, pragniemy zwrócić uwagę tylko na kilka węzłowych aspektów narady i przemówienia Xi Jinpinga.
Poza bezprecedensowym charakterem tych wydarzeń, bardzo ważne znaczenie ma fakt, iż odbywały się one niedługo po XIX Zjeździe Krajowym KPCh (18 – 24 października 2017 r.), który zadeklarował nową erę socjalizmu o specyfice chińskiej, podniósł do najwyższej rangi politycznej i ideologicznej Myśli Xi Jinpinga oraz proklamował gotowość Chin do budowania lepszej przyszłości dla wszystkich ludzi i Nowego Świata – w pokoju, bezpieczeństwie, rozwoju i harmonii. W tym sensie, na naradzie nastąpiło swoiste przeniesienie treści XIX Zjazdu na globalne forum międzypartyjne sensu largo. W ogólności, KPCh utrzymuje regularne kontakty z ponad 400 partiami i organizacjami politycznymi świata, w tym, m.in. w Polsce z PSL-em.
Co więcej, KPCh proponuje wypracowanie i wdrożenie nowego modelu stosunków międzypartyjnych na zasadzie wzajemnego poszanowania wobec specyfiki oraz oryginalnego dorobku i programów każdej partii i organizacji politycznej. Mocno zabrzmiały na naradzie słowa przywódcy chińskiego, iż KPCh (i ChRL) nie zamierza „eksportować” swego modelu systemowego (ustrojowego), ani też „importować” takich modeli od innych. Natomiast kolosalne znaczenie ma, zaprezentowana chińska koncepcja budowania społeczności międzynarodowej o wspólnej przyszłości dla wszystkich ludzi i lepszego świata.
Chiny oferują partnerom zagranicznym, także partyjnym, swe przebogate doświadczenia i swoją odwieczną mądrość, ale jednocześnie pragną się uczyć od innych (wymieniać doświadczenia) – na zasadach równoprawności, poszanowania i wzajemności. W konkluzji, analizowane przemówienie najwyższego przywódcy chińskiego wywołało głośne echo i spotkało się z wielkim zainteresowaniem na świecie, zarówno wśród przyjaciół i zwolenników nowego, jak też tych, którzy woleliby, żeby „wszystko pozostało po staremu” – z łatwo wyobrażalnymi negatywnymi konsekwencjami praktycznymi takiego podejścia.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW