„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Bitwa Warszawska 1920 r.

W Bitwie Warszawskiej 1920 r. 
niebagatelną rolę odegrała Polska Partia Socjalistyczna
   Latem 1920 roku powołano Armię Ochotniczą, której żołnierze doskonale sprawdzili się na froncie.

Od 1 lipca do 20 sierpnia do Armii Ochotniczej zgłosiło się ponad 77 tys. ochotników, z czego ponad 20 tys. pochodziło z Warszawskiego Okręgu Generalnego.

Poparcie dla tworzenia i wstępowania w szeregi Armii Ochotniczej propagowały partie polityczne. Niebagatelną rolę odegrała tutaj Polska Partia Socjalistyczna. Wydział Wojskowy Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS agitował wśród robotników do wstępowania w szeregi armii. Od połowy lipca do połowy sierpnia socjaliści w samej Warszawie i okolicach zwerbowali 1643 osoby do Armii Ochotniczej. Znaczna część ochotników należała do harcerstwa. Był to wynik odezwy z 5 sierpnia „Ojczyzna w niebezpieczeństwie”, którą rozesłano do wszystkich drużyn harcerskich.

W wojnie 1920 r. uczestniczyli PPS-owcy także spoza Warszawy. M.in. piotrkowscy Socjaliści wystawili dwa ugrupowania bojowe do walki z Bolszewikami.

Lipiec 1920 r. - Armia Ochotnicza w Warszawie

15.08.2019 r. - Piotrkowski PPS składa kwiaty pod Grobem Nieznanego Żołnierza w Piotrkowie Trybunalskim /Foto:piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl/ Dariusz Śmigielski

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW