„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Bolesław Limanowski-nestor polskiego socjalizmu, działacz niepodległościowy, historyk i socjolog

W lutym 2015 roku mija 80 lat od śmierci Bolesława Limanowskiego, a w październiku 180 lat od jego urodzin. Od końca XIX wieku był legendą, żywą tradycją okresu powstań, a równocześnie pionierem socjalizmu niepodległościowego. Jego żarliwy patriotyzm uznawali nawet przeciwnicy polityczni. Wiele zyskiwał poprzez bezkompromisową postawę, budując na niej przez dziesiątki lat autorytet moralny. 

Bolesław Limanowski - Historia i idee - cytaty z książki Michała Śliwy pt. "Bolesław Limanowski, człowiek i historia" Kraków 1994

Bolesław Limanowski (1835 - 1935)

„Życie Bolesława Limanowskiego stanowi jedną wielką wspaniałą całość. To życie stało się legendą. A nie ma na świecie i być nie może legendy piękniejszej niż legenda o człowieku, który nigdy nie zdradził swej idei, nigdy nie sprzeniewierzył się własnemu poczuciu słuszności i prawdy, nigdy nie zawiesił białej chorągwi przed nikim i przed niczym, przed żadnym <interesem codziennym>, przed żadnym oportunizmem.”
(M. Niedziałkowski: 
Bolesławowi Limanowskiemu. „Robotnik” 21 X 1934 nr 378)
PUBLICYSTA - historyk i socjolog pisał artykuły do pism:

- "Przegląd Tygodniowy"
- „Robotnik”
- „Naprzód”
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW