„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Amnestia raz jeszcze

                     <<< Powrót do "Publicystyka PPS" >>>                             < < <  Powrót do "Aktualności"  > > >

       MY, SOCJALIŚCI

piątek18 - niedziela 20 maja 2018 / nr 98/2018
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW