„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

76 rocznica Wyzwolenia Łodzi
Wyzwolenia Łodzi
 
Jest to dla naszego miasta, 
jego historii i mieszkańców 
data ważna i bardzo znacząca.

Jako przedstawiciele 
Polskiej Partii Socjalistycznej 
i członkowie Koła PPS Łódź Widzew, jak co roku wzięliśmy udział 
w uroczystościach
organizowanych przez Muzeum 
na Radogoszczu w Łodzi. 

Pamięć o Wyzwoleniu Łodzi 
łączy się w tym miejscu 
z tragicznym i bolesnym wydarzeniem- to tutaj w nocy 
z 17 na 18 stycznia 1945 r. 
dokonano największej 
na naszym terenie 
zbrodni ludobójstwa.

Wraz z przedstawicielami miasta, weteranami, szeregiem łódzkich
organizacji oddaliśmy tam dzisiaj

hołd Poległym!


Monika Chowańska
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW