„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

75 rocznica wyzwolenia Piotrkowa Trybunalskiego

Info OKR PPS w Piotrkowie Trybunalskim:

W sobotę 18 stycznia delegacja O.K.R. Polskiej Partii Socjalistycznej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z delegacjami Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Stowarzyszenia Weteranów Lewicy złożyły wieńce przed Pomnikiem Wdzięczności Bohaterom Walk za Polskę i Lud (1939-1945), przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Piotrkowie Trybunalskim oraz na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich.
Delegacje oddały hołd wyzwolicielom Piotrkowa spod jarzma okupanta Niemieckiego.

Cześć i Chwała Poległym !
Zobacz okolicznościowy film na: https://www.youtube.com:
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW