„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

7 listopada 2022 - 104 rocznica utworzenia Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej

Galeria zdjęć ze spotkania ludzi LEWICY w dniu 7 listopada 2022 roku

pod pomnikiem Ignacego Daszyńskiego - socjalisty,

twórcy i Premiera Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej:

Pomnik Ignacego Daszyńskiego przy Placu Na Rozdrożu w Warszawie

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW