„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

27.03.2018.-panel dyskusyjny-I.Daszyński i niepodległość 

W dniu 27 marca 2018 r 
w siedzibie Instytutu Historii PAN na Rynku Starego Miasta w Warszawie
odbyła się  dyskusja panelowa na temat:

„Wkład Ignacego Daszyńskiego i Jego towarzyszy 
w odzyskanie niepodległości przez Polskę”
Obok krótkie info o imprezie  >>>

Poniżej prezentujemy galerię zdjęć ze spotkania:
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW