„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

27 stycznia 2018 r.:
Konferencja "O aktualności Programu Radomskiego Polskiej Partii Socjalistycznej"

W dniu 27 stycznia 2018 roku w Warszawie odbyła się Konferencja "O aktualności Programu Radomskiego PPS". Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie im. I. Daszyńskiego. 

W konferencji wzięli udział przedstawiciele kierownictwa PPS, z Bogusławem Gorskim - przewodniczącym Rady Naczelnej PPS.Obecni byli przedstawiciele wielu organizacji zrzeszonych w Porozumieniu Socjalistów.Konferencję prowadził prezes Stowarzyszenia im. I. Daszyńskiego - dr Jerzy Stefański.
Zobacz galerię zdjęć z konferencji:
Program Konferencji

"O aktualności Programu Radomskiego Polskiej Partii Socjalistycznej":
Prof. zw. Michał Śliwa – Spory wokół istoty socjalizmu w tle „programu radomskiego” PPS

Prof. Ryszard Piotrowski – Idee PPS, a wartości europejskie

Dr Kamil Piskała – Ku Rzeczpospolitej Socjalistycznej. Wizja przebudowy społeczno-gospodarczej w „programie radomskim”

Prof. Władysław Kulesza – PPS w okresie międzywojennym na forum parlamentu II RP

Dr Jan Pytel – Sprawa realizacji „programu radomskiego”

Prof. zw. Maria Szyszkowska – O aktualności celów i zadań dla PPS określonych w „programie radomskim”
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW