„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Piotrkowie Trybunalskim

Z okazji Święta 3 Maja w 2021 r. 
przedstawiciele OKR Polskiej Partii Socjalistycznej w Piotrkowie złożyli wieńce 
przed tablicą Pamięci umieszczoną na budynku Klasztoru Oo. Bernardynów.

230 lat temu Prezydent Piotrkowa złożył przysięgę na Wierność Konstytucji 3 Maja, 
co zostało upamiętnione na Tablicy Pamięci.

Przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej, Nowej Lewicy i Partii Razem 
oddali hołd wszystkim Bojownikom za Wolność i Niepodległość Polski.


Niech Żyje 3 Maj !

Niech się Święci 3 Maj !
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW