„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

125 lat PPS

Sesja naukowa: 
„125 lat Kongresu Paryskiego i powstania Polskiej Partii Socjalistycznej”

W dniu 9 grudnia 2017 roku w Warszawie odbyła się sesja naukowa „125 lat Kongresu Paryskiego i powstania Polskiej Partii Socjalistycznej”. Organizatorem sesji była Komisja Historyczna RN PPS.

Konferencja Naukowa: 
"Szkice z dziejów lewicy. Socjaliści w historii Piotrkowa Trybunalskiego"

21 października 2017 roku w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Szkice z dziejów lewicy. Socjaliści w historii Piotrkowa Trybunalskiego. Konferencja wpisuje się w 125. rocznicę obchodów powstania w 1892 roku Polskiej Partii Socjalistycznej. (...)
Podczas konferencji przybliżono szereg faktów, życiorysów i zdarzeń z życia m.in. Piotrkowa Trybunalskiego, potwierdzających ogromny wkład socjalistów w walkę o sprawiedliwy kształt ustrojowy Polski, spełniający podstawowe wymagania naszej cywilizacji, zapewniający godne warunki życia, edukacji i rozwoju Polaków. (...)
Komisja Historyczna PPS: Konferencja "Plan Rapackiego" - 60 lat

W dniu 30 września 2017 roku Komisja Historyczna Polskiej Partii Socjalistycznej zorganizowała Konferencję: „Plan Rapackiego i inne polskie inicjatywy pokojowe jako wyraz interesu narodowego”. Dyskutowano również o aktualnych problemach bezpieczeństwa europejskiego. (...)
Podczas dyskusji, która koncentrowała się zarówno wokół wątków historycznych i ogromnego znaczenia i późniejszych konsekwencji polskiej inicjatywy rozbrojeniowej, podnoszono również problemy współczesne. Przede wszystkim aktualną sytuację w świecie, wzrost agresji, poziomu zbrojeń, powrót do retoryki zimnej wojny, co wydawało się, że mamy już za sobą. (...)
Wielcy Socjaliści – Konferencja
W dniu 16 września 2017 roku odbyła się Konferencja „Wielcy Socjaliści”. Jej organizatorem była Komisja Historyczna Polskiej Partii Socjalistycznej. Konferencja ta zainaugurowała obchody 125 lecia PPS, które przypadają w listopadzie br. (...)
W Konferencji uczestniczyło kilkadziesiąt osób w tym m.in. przedstawiciele ugrupowań lewicowych SLD i ROG oraz Rady Dialogu i Porozumienia Lewicy. (...)
Książka „Wielcy Socjaliści” - ważny dokument ukazujący wielki wkład ludzi polskiej lewicy w walkę o niepodległość i sprawiedliwość społeczną.
... Polska Partia Socjalistyczna od Kongresu Paryskiego w roku 1892 aż do dziś prowadzi swą działalność w oparciu o cele zarysowane w deklaracji z 1892 roku. Mimo upływu czasu większość problemów ludzi pracy i generalnie Polaków nie została rozwiązana w sposób należyty. (...)
Książka „Wielcy Socjaliści” to 42 biogramy socjalistów, którzy przeszli do historii Polski zarówno jako bojownicy o wolność i niepodległość, jak też budowniczowie i twórcy II Rzeczypospolitej, bohaterowie II wojny światowej, budowniczowie Polski Ludowej, działacze opozycji i emigranci polityczni. Trzeba podkreślić, że socjaliści na przestrzeni ostatniego wieku zapełnili polską przestrzeń historyczną zarówno wielkimi dziełami jak i swoimi kośćmi, które zalegają pola bitewne i cmentarze całej Europy. (...)
listopad 2017 r. - W listopadzie 2017 roku minie 125 lat od utworzenia Polskiej Partii Socjalistycznej

W dniach 17–23 listopada 1892 roku w Paryżu odbył się zjazd przedstawicieli ugrupowań socjalistycznych działających na ziemiach polskich. Tak zwany Zjazd Paryski uznaje się za początek istnienia Polskiej Partii Socjalistycznej.
W dniu 23 czerwca 2017 roku Prezydium Rady Naczelnej i CKW Polskiej Partii Socjalistycznej przyjęło pełną koncepcję obchodów 125-lecia PPS. Jesienią 2017 roku zorganizowane zostaną 4 konferencje merytoryczne dotyczące roli i udziału PPS i ludzi PPS w odzyskaniu niepodległości przez Polskę w roku 1918, jak też odbudowy kraju po zniszczeniach II wojny światowej.
Uroczyste posiedzenie Rady Naczelnej PPS z okazji rocznicy połączone z konferencją merytoryczną planowane jest na 9 grudnia 2017 roku.

Delegaci PPS na kongres II Międzynarodówki, Londyn 1896. Siedzą od lewej: Ignacy Mościcki, Jędrzejewicz, Józef Piłsudski, Aleksander Dębski; stoją Bolesław Miklaszewski i Witold Jodko-Narkiewicz /Narodowe Archiwum Cyfrowe/

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW