„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

102 rocznica powstania Tymczasowego Rządu Ludowej Republiki Polskiej

102 lata temu, 7 listopada 1918 roku, rozpoczął działalność Tymczasowy Rząd Ludowej Republiki Polskiej. Jego Premierem został Ignacy Ewaryst Daszyński. W skład tego rządu weszli najwybitniejsi ludzie ówczesnej lewicy reprezentujący główne partie lewicowe: Tomasz Arciszewski (PPS), Ignacy Daszyński (PPS), Medard Downarowicz (Polska Organizacja Wojskowa), Gabriel Dubiel (PSL), Marian Malinowski (PPS), Jędrzej Moraczewski (Polska Partia Socjalno-Demokratyczna). Tomasz Nocznicki ((PSL), Juliusz Poniatowski (PSL), Edward Śmigły-Rydz, Wacław Sieroszewski (Stronnictwo Niezawisłości Narodowej), Błażej Stolarski (PSL), Stanisław Thugutt (PSL), Wincenty Witos (PSL), Bronisław Ziemięcki (PPS)

Józef Piłsudski był w tym czasie więziony przez Niemców w Magdeburgu i w Tymczasowym Rządzie nie mógł uczestniczyć. Natomiast Wincenty Witos nie zdecydował się zdecydował się brać udział w pracach rządu, bo uważał, że rząd był zbyt lewicowy. A jaki był program Rządu Tymczasowego? Został on sformułowany w Manifeście ogłoszonym w Lublinie 11 listopada 1918 roku:

„MANIFEST TYMCZASOWEGO RZĄDU LUDOWEGO REPUBLIKI POLSKIEJ

OGŁOSZONY W LUBLINIE 11 LISTOPADA 1918 ROKU

DO LUDU POLSKIEGO! 

ROBOTNICY, WŁOŚCIANIE, ŻOŁNIERZE POLSCY!

Na Sejm Ustawodawczy wniesiemy projekt następujących reform społecznych:
 
- przymusowe wywłaszczenie i zniesienie wielkiej i średniej własności ziemskiej i oddanie jej w ręce ludu pracującego pod kontrolą pań­stwową;

- upaństwowienie kopalń, solin, przemysłu naftowego i dróg komu­nikacyjnych oraz innych działów przemysłu, gdzie się to da od razu uczynić;

- udział robotników w administracji tych zakładów przemysłowych,

które nie zostaną od razu upaństwowione;

- prawa o ochronie pracy, ubezpieczeniu od bezrobocia, chorób i na starość;

- konfiskaty kapitałów powstałych w czasie wojny ze zbrodniczej spekulacji artykułami pierwszej potrzeby i dostaw do wojska;
- wprowadzenie powszechnego, obowiązkowego i bezpłatnego świec­kiego nauczania szkolnego.”

W rocznicę powstania Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej delegacje PPS  i  Stowarzyszenia 
im. Ignacego Daszyńskiego złożyły kwiaty pod pomnikiem Ignacego Daszyńskiego w Warszawie: 
Kwiaty pod pomnikiem 
Ignacego Daszyńskiego
w Warszawie
Warszawa, 7 listopada 2020 r.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW