„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

100-lecie niepodległości Polski

27marca 2019 r. - Otwarcie wystawy w Bibliotece m. st. Warszawy: 
UDZIAŁ SOCJALISTÓW W ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

Zarząd Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego w imieniu prof. MARKA DROZDOWSKIEGO zaprasza na wystawę, której otwarcie nastąpi w dniu 27 marca br. o godz. 17,00 w Bibliotece m. st. Warszawy przy ul. Koszykowej 26/28. 
Maciej Szlinder: Róża Luksemburg - ekonomia (bardzo) polityczna

... Osiągnięcia teoretyczne Róży Luksemburg sprzed wieku, pomimo swych niedoskonałości, okazują się współcześnie zaskakująco aktualnym punktem odniesienia i źródłem inspiracji zarówno w kontekście przemian w gospodarce światowej, jak i towarzyszących im ewolucji teorii ekonomicznej.

Bogdan Chrzanowski: Piotrkowianin, który odzyskał pamięć rodaków
http://daszynski-stowarzyszenie.manifo.com/b-chrzanowski-piotrkowianin...

... Jako jeden z przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej, przez cały czas w okresie II Rzeczypospolitej
Z. Zaremba należał do kierownictwa Partii. W 1922 roku uzyskał mandat poselski, który piastował do 1935 roku. Na XVI Kongresie w Krakowie postulował zwiększenie wpływów partii w samorządach terytorialnych, gdzie aktywnie działał będąc radnym Miasta Warszawy Był również gorącym zwolennikiem robotniczego ruchu spółdzielczego. (...)
Przemysław Prekiel: Lewica na 100-lecie Niepodległości
Dziennik TRYBUNA / styczeń 2019

"I socjaliści mieliby być wrogami takiego patriotyzmu, mieliby być wrogami swego narodu?! Co za głupia myśl i jakie oszczerstwo! Socjaliści, którzy z takim poświęceniem pracują w swoim kraju dla ludu swego, którzy dążą do tego, żeby jak najszerzej rozlała się oświata, żeby nie było w narodzie pokrzywdzonych i głodnych, i ciemnych, żeby cały kraj stał się wspólnym warsztatem pracy dla wszystkich i wspólnym dla wszystkich źródłem dobrobytu - socjaliści mieliby być wrogami narodu! Nie! - Feliks Perl, współtwórca PPS, 1909 rok. (...)

... W 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości jesteśmy zobowiązani do przypomnienia wkładu lewicy w walkę o suwerenność Polski i o kształt odrodzonego Państwa Polskiego. (...)

M.M.Drozdowski: BUDOWNICZOWIE DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ


Obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę zaowocowały ukazaniem się na rynku księgarskim licznych publikacji, a wśród nich książki znanego, zasłużonego historyka historii najnowszej Polski, w tym Warszawy, biografa, działacza społecznego Mariana Marka Drozdowskiego p.t. „Budowniczowie II Rzeczypospolitej". Na przywitanie stulecia odzyskania niepodległości, „ Wydawnictwo „Grupa M-D-M„ sp. z o.o., Warszawa 2018 r. Publikacja powstała dzięki wsparciu Marszalka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika i włączenia się w jej proces wydawniczy Muzeum Niepodległości w Warszawie. Wstęp autora książki poprzedza przesłanie Marszałka.

Bieg przez historię: Polki wczoraj, dziś i jutro.
Refleksje w setną rocznicę uzyskania praw wyborczych.

Debata zorganizowana przez Społeczny Komitet Lewicy
W Stulecie Odrodzenia Państwa Polskiego 
Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego 
Bieg Niepodległości 2018 Warszawa

W 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI, w największym biegu z cyklu Warszawskiej Triady Biegowej wystartowało aż 20 000 uczestników.

Agata Czarnecka: DASZYŃSKI Z SUPLEMENTEM

Odsłonięcie pomnika Ignacego Daszyńskiego miało być dla lewicy nowym, wspólnym otwarciem. Co z tego wyszło? (...)
Społeczny Komitet Budowy Pomnika Ignacego Daszyńskiego powołano w 2012 roku. Jego trzonem było Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego oraz ówczesny wicemarszałek Sejmu z ramienia SLD, Jerzy Wenderlich. Prace przeciągały się... Pomnik nareszcie udało się wznieść po sześciu latach, a sukces zasygnalizowano na spotkaniu Społecznego Komitetu Lewicy organizującego obchody stulecia niepodległości. (...)
Jakub Szymczak: Demokratyczna, świecka, bez nienawiści.
Kwaśniewski i Zandberg jednym głosem pod pomnikiem Daszyńskiego

https://oko.press/JAKUB SZYMCZAK

"Lewica jest potrzebna polskiej demokracji. Jest potrzebna dla równowagi polskiego systemu politycznego, jest potrzebna dla obrony interesów pracowniczych" – mówił Aleksander Kwaśniewski podczas odsłonięcia pomnika Ignacego Daszyńskiego. "Daszyński miał odwagę powiedzieć bardzo jasno: Polska będzie demokratyczna, świecka i wolna" – mówił Adrian Zandberg.
Po 100 latach pomnik Ignacego Daszyńskiego

Po 100 latach od utworzenia Rządu Ludowego pod przewodnictwem Ignacego Daszyńskiego, ten Wielki Polak i Socjalista otrzymał pomnik i udekorowano go pośmiertnie Orderem Orła Białego.Pomnik uroczyście odsłonięto w dniu 11 listopada 2018 roku, w dniu uroczystych obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. (...)

Gabriel Zmarzliński: Narodowe Święto Niepodległości

Dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego oraz walk pokoleń Polaków o wolność i niepodległość stanowi się, co następuje: Dzień 11 listopada jest uroczystym Narodowym Świętem Niepodległości.
Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r.
Pierwsze obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zarządził marsz. Józef Piłsudski na 14 listopada 1920 r. Odbyły się w jednostkach wojskowych Tego dnia – 2 lata wcześniej... (...)
W 100-LECIE POWSTANIA RZĄDU IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

6 listopada 2018 r. w Lublinie, w Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej, odbyło się Seminarium 
"W 100-LECIE POWSTANIA RZĄDU IGNACEGO DASZYŃSKIEGO".

Tomasz Karbowniczek: W drodze do niepodległości (5)

Polska Niepodległa

Socjaliści odegrali kluczową rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. 
Gdyby nie socjaliści, nie byłoby Polski 
W 1918 roku odzyskaliśmy niepodległość nie w wyniku narodowego powstania czy dzięki gigantycznemu wysiłkowi zbrojnemu. Legiony nic bowiem nie znaczyły w bilansie militarnym walczących sił, a ich rolę należy rozpatrywać w kategoriach symbolu. 
Dopiero rozpad państw trzech zaborców pozwolił rozwinąć skrzydła Polskiej Partii Socjalistycznej i Ignacemu Daszyńskiemu. To dzięki nim Polska narodziła się jako państwo demokratyczne z prawami wyborczymi kobiet, ośmiogodzinnym dniem pracy, bezpłatnym powszechnym obowiązkowym świeckim nauczaniem, uwłaszczeniem chłopów. 
Socjaliści w pierwszych miesiącach Rzeczpospolitej Polskiej przesądzili o Jej kształcie i nigdy nie zeszli z raz obranej drogi. (...)
Ignacy Daszyński o Rządach Ludowych 1918

Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie

(Z Pamiętników I. Daszyńskiego - ROZDZIAŁ XXXVII) 

Powrót Piłsudskiego z niewoli – Utworzenie pierwszego rządu Państwa Polskiego
(Z Pamiętników I. Daszyńskiego - ROZDZIAŁ XXXVIII)

... Ten skład gabinetu był wiernym wyrazem sił, które go tworzyły: 5 socjalistów, 5 przedstawicieli chłopskich i 4 przedstawicieli dwóch grup inteligenckich, a obok nich żołnierz bezpartyjny.Nie myślę tutaj streszczać manifestu rządu lubelskiego. Jest to bardzo obszerne pismo, obiecujące niezwłoczne zwołanie Sejmu Ustawodawczego. Ta obietnica stała się punktem węzłowym polityki polskiej w najbliższych kilku tygodniach... 
... Po pięciu dniach pracy mogłem Naczelnikowi Państwa przedstawić listę gabinetu, którego premierem miał być Andrzej Moraczewski...  Na 16 członków gabinetu było 6 socjalistów, 4 ludowców, 4 przedstawicieli stronnictw inteligenckich, 2 kierowników apolitycznych. (...)

W Stulecie Odrodzenia Państwa Polskiego 
Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego zaprasza 
na uroczystość odsłonięcia pomnika naszego patrona Ignacego Daszyńskiego
Jędrzej Moraczewski: Rząd Ludowy Chłopsko-Robotniczy
od 18 listopada 1918 do 16 stycznia 1919 roku
Źródło: J.Moraczewski, "Przewrót w Polsce", s. 61-153

... Dnia 11 listopada porozumiał się z tymczasowym rządem w Lublinie. Rząd zgodził się na to, aby jego szef na wezwanie Piłsudskiego utworzył nowy gabinet w Warszawie, tegoż dnia po godzinie dziewiątej wieczorem przyjechał Daszyński wraz z kilku członkami rządu do Warszawy. Piłsudski wezwał reprezentantów wszystkich stronnictw na naradę. Prowadzone w ciągu 12 i 13 listopada pertraktacje rozbiły wszelką nadzieję na utworzenie koalicyjnego gabinetu. Wobec tego Piłsudski w nocy z 13 na 14 listopada mianuje Daszyńskiego prezydentem ministrów, poruczając mu utworzenie rządu. (...) 
... nie można było dłużej zwlekać z utworzeniem gabinetu. Naczelnik państwa przyjął dymisję Daszyńskiego i poruczył 18 listopada 1918 utworzenie gabinetu Jędrzejowi Moraczewskiemu. (...)

Jędrzej Moraczewski: WYZWOLENIE POLSKI - RZĄD LUBELSKI
Źródło: J.Moraczewski, "Przewrót w Polsce", s. 44-61

... Nadchodziły wieści o wypadkach w Zagrzebiu z 22 października, w Rijece 23 tego miesiąca, o dymisji gabinetu wiedeńskiego i jego prośbie o pokój 27 tego miesiąca, o wypadkach w Pradze 28 tego miesiąca, o zabiciu wszechwładnego dotąd Tiszy w Budapeszcie 31 tego miesiąca. Wieści te podziałały piorunująco na umysły w kraju. (...)
... Daszyński, Stapiński i Witos wyjechali 6 listopada z Krakowa do Lublina, wiedząc o co chodzi i godząc się na utworzenie rządu... Tymczasem komisja porozumiewawcza w nocy 6 listopada ułożyła w Lublinie listę gabinetu, przyjęła projekt manifestu, ogłosiła się Tymczasowym Rządem Ludowym. Rząd odebrał w nocy przysięgę od pow i formacji legionowych i opublikował manifest. (...)
... Masy ludowe przemówiły 10 listopada w samym Lublinie. Odbyły się w tym dniu dwa olbrzymie wiece: robotniczy i chłopski. Wypowiedziawszy się z wielkim entuzjazmem za rządem tymczasowym, złączyły się w jeden wielki manifestacyjny pochód, który liczył do dwudziestu tysięcy ludzi. Z balkonu pałacu Radziwiłłowskiego przedstawił prezydent Daszyński program prac ludowego rządu: rzeczywiste zjednoczenie wszystkich ziem polskich zarówno Kresów Zachodnich, jak i Wschodnich, zdobycie dostępu do morza i własnego wybrzeża wymaga tworzenia wojska republikańskiego. Drugim zadaniem rządu jest zabezpieczenie ludu od głodu i niedostatku. (...)

Tomasz Karbowniczek, Bogdan Chrzanowski: W drodze do niepodległości (4)

Ku niepodległości

Z dymów I Wojny Światowej zaczyna się wyłaniać Niepodległa Polska. Od pierwszych dni w walce o Niepodległą najwięcej zasług przy tworzeniu rządu i zrębów przyszłego parlamentu odegrali socjaliści spod sztandarów Polskiej Partii Socjalistycznej.

... Rozłam w Polskiej Partii Socjalistycznej – utworzenie PPS-Lewicy i PPS-Frakcji Rewolucyjnej – oraz upadek rewolucji 1905 roku doprowadzi polskich socjalistów różnymi drogami do Niepodległej Polski. Jednak zwyciężyła wizja ojców założycieli Polskiej Partii Socjalistycznej, pokolenia nazwanego mianem heroizmu niepodległościowego. (...)
... W marcu 1907 roku odbył się w Wiedniu X(I) Zjazd. Przyjęto na nim projekt programu autorstwa Feliksa Perla. Czytamy we fragmencie: (…) W imię wyzwolenia Polska Partia Socjalistyczna stawia sobie za cel: zasadnicze przekształcenie ustroju społecznego, oparcie społeczeństwa na nowych, socjalistycznych podstawach. (...)
Ignacy Daszyński: 
POSŁOWIE SOCJALISTYCZNI W KOLE POLSKIM - 
SOCJALIŚCI WYSTĘPUJĄ Z KOŁA POLSKIEGO
(Fragmenty książki "Cztery lata wojny" - wyd.: "NOWY OBYWATEL"; Lato 2017 - wg. wyd. z 1918 r.)
... Tu chcemy tylko podnieść dwie daty: rewolucja bolszewicka zwyciężyła w listopadzie 1917, a socjaliści wystąpili z Koła w marcu 1918. W czasie zaś wojny i rewolucyjnych, błyskawicznie szybkich przemian w' Rosji, cztery miesiące są długim okresem... Nie potrzeba było motywów petersburskich do wystąpienia socjalistów polskich z Koła, wystarczyły polskie. (,,,)
Z "Posłowia" Eugeniusza Okraski: "... Nie powinno dziwić, że to właśnie Ignacy Daszyński, człowiek, który sprawie polskiej poświęcił tyle wysiłków i starań, stanął na czele Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej, utworzonego w nocy z 6 na 7 listopada 1918 r. w Lublinie — pierwszego rządu powołanego całkowicie z niezawisłej woli polskich sił politycznych, nie oglądających się na wolę i decyzje któregoś z zaborców czy innych państw".

Marek A. Koprowski: Legiony - droga do legendy. 
Przed wyruszeniem w pole 1906-1914

Z opisu wydawcy: " ... Ambicją tej publikacji jest ukazanie całej złożoności i wielobarwności ruchu legionowego z jego różnorodnymi korzeniami. Zaczyna się nie od wymarszu Pierwszej Kadrowej, ale od działalności Organizacji Bojowej-PPS. Autor omawia działalność Związku Walki Czynnej, a następnie Związku Strzeleckiego. Przybliża proces kształtowania się związanego z nimi obozu politycznego, funkcjonującego w Galicji. Autor wskazuje jednak także inne środowiska niepodległościowe, działające w Galicji i ścieranie się ich wizji walki o niepodległość Polski. Przypomina, że u progu wybuchu I Wojny Światowej wiele innych ugrupowań, z endecją na czele, tworzyło swoje organizacje zbrojne. Prężnie działały m.in. Polskie Drużyny Strzeleckie, Drużyny Bartoszowe, Drużyny Podhalańskie i wreszcie Stałe Drużyny Sokole, bazujące na Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół". (...)

Przypominamy także rozdział "PPSD przed wybuchem wojny światowej" z broszury "Cztery lata wojny", w której Ignacy Daszyński prezentuje tło polityczne wyruszenia „pierwszej kadrowej kompanii” pod wodzą 
Józefa Piłsudskiego i roli socjalistów polskich w walce zbrojnej o niepodległość Polski. 

My socjaliści:
Andrzej Ziemski: Powstanie w Warszawie
http://przeglad-socjalistyczny.pl/sierpień 2018

Każdy, kolejny 1 sierpnia przypomina nam o Powstaniu Warszawskim. Mówimy wówczas o bohaterstwie powstańców, tragicznym losie miasta i ludności cywilnej. Ostrożniej już wypowiadamy się o długofalowych konsekwencjach powstania. Ocena celowości wywołania i skutków Powstania Warszawskiego od lat dzieli Polaków i to nie według kryteriów politycznych, ale głównie poprzez udział emocji w ocenie historii. Potwierdzeniem tego są tegoroczne obchody 74. rocznicy wybuchu powstania w Warszawie. (...)

Jacek C. Kamiński: Zapomniana rocznica

22 Lipca 1944 roku to jedna z zapomnianych dat w historii Polski. W tym roku główne obchody Święta Odrodzenia Polski odbyły się w Bydgoszczy. Rocznicowym uroczystościom towarzyszyła konferencja, której głównym tematem były skutki dekomunizacji w krajach Europy Wschodniej.
Bydgoskie obchody to zasługa determinacji miejscowych działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej, którzy z determinacją od wielu lat je organizują. (...) Upór bydgoskich socjalistów w sprawie upamiętnienia Lipcowego Święta wynika z tego, że wierzą oni w aktualność idei zawartych w Manifeście Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. – Jesteśmy przekonani, a dowiodła tego rzeczywistość Polski przez ostatnie 74 lata, że tylko przyjęcie i realizacja norm etycznych socjalizmu gwarantuje możliwość postępu społecznego, sprawiedliwości, godnego życia przez każdego Polaka. A tylko tak odczytujemy dziś ideały Manifestu PKWN – powiedział na rozpoczęcie obchodów lider bydgoskiej organizacji PPS Jerzy Kołomyjec (...)
My, socjaliści
Andrzej Ziemski: Stefan Okrzeja, bojownik PPS

Polska pamięta o wielkich socjalistach: bohaterach, którzy walczyli nie tylko o niepodległość, ale i o równość społeczną. Oto jeden z nich.

W dniu 21 lipca minęła 113 rocznica stracenia przez władze carskie na stokach Cytadeli Warszawskiej Stefana Okrzei. Szczególnie on wyróżniał się patriotyzmem i wolą walki na tle młodych bojowców PPS, którzy zaangażowali się w aktywne działania w Rewolucji 1905 roku. Mimo upływu czasu był przywoływany zawsze jako symbol wielkiego zaangażowania i poświęcenia dla spraw niepodległości Polski i sprawiedliwości społecznej, dwóch zasadniczych wytycznych programowych Polskiej Partii Socjalistycznej.
Tomasz Karbowniczek, Bogdan Chrzanowski: W drodze do niepodległości (3)

Polska Partia Socjalistyczna w okresie rewolucji
lat 1905-1907

Należy zauważyć, iż podczas Rewolucji 1905 roku pierwszy raz (po powstaniu styczniowym) uczyniono tak wyraźny i wymowny krok w kierunku wskrzeszenia koncepcji walki zbrojnej z caratem w celu odzyskania niepodległości. 

Rok 1904 wprowadził Polską Partię Socjalistyczną w nowy rozdział działalności. Organizacja kadrowa przekształciła się w ugrupowanie masowe. Wypadki roku 1904 i lat 1905-1907 doprowadziły do wzrostu świadomości społecznej i politycznej robotnika na ziemiach zaboru rosyjskiego, w wyniku czego nastąpił wzrost liczebny PPS. (...)
... Demonstracja na placu Grzybowskim w Warszawie, która odbyła się 13 listopada 1904 roku, pokazała siłę robotnika polskiego w walce z carską Rosją, a także o swoje wyzwolenie polityczne, gospodarcze i kulturalne. Organizatorem tej demonstracji była warszawska organizacja PPS. Po raz pierwszy była ona ochraniana przez bojówkę Polskiej Partii Socjalistycznej pod dowództwem Stefana Okrzei . Zatrzymajmy się na chwilę przy tej demonstracji. Przypatrzmy się, jak ją ocenili historycy. (...)

Piotr Gadzinowski: Przystanek do Niepodległej
Dziennik Trybuna / 20-22.07.2018

Polska Ludowa nie przyjechała na radzieckich czołgach. 
Ona była już w Polsce przed II wojną światową.

   Druga Rzeczpospolita powstała jako nowoczesna demokracja parlamentarno-gabinetowa. Wszyscy jej obywatele mieli mieć równe prawa, nawet kobiety. Pracownikom zagwarantowano ośmiogodzinny czas pracy. Mniejszościom narodowym - prawa Polaków. Wszystkim - edukację na poziomie przynajmniej podstawowym. To był efekt pierwszych rządów socjalistów tworzących początki nowoczesnego państwa polskiego. Drugiej Rzeczpospolitej. (...)
...Polskę Ludową stworzyły nie płynące z Moskwy rozkazy, lecz pokolenia „awansu społecznego”. Czyli wyrwane z bieda-wsi miliony chłopów przemienianych w miastową klasę robotniczą. Pokolenia przedwojennych robotników, i także rzesze „patriotycznych oportunistów”. Przedwojennych inteligentów i ich dzieci. Którzy po wyzwoleniu od Niemców nie poszli do lasów by dalej walczyć z radzieckimi okupantami, tylko ruszyli odbudowywać miasta i uniwersytety. (...)
Cały artykuł obok (po kliknięciu myszką)  >  >  >
Charyzmatyczny socjalista, porywał tłumy. Torował Polsce drogę do wolności 

Działalność polityczną rozpoczął jako nastolatek. Twarz polskiego socjalizmu II RP. Przyjaciel, a potem zagorzały krytyk Józefa Piłsudskiego. Ignacy Daszyński, jeden z ojców założycieli polskiej niepodległości, należał do najbardziej wpływowych polityków dwudziestolecia międzywojennego. 

Tomasz Karbowniczek, Bogdan Chrzanowski: 
W drodze do niepodległości (2) 

Powstanie i początkowa działalność 
Polskiej Partii Socjalistycznej
... W dniach 17-23 listopada 1892 roku w Paryżu odbył się założycielski zjazd Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich... Zjazdowi przewodniczył najstarszy... wiekiem i doświadczeniem, uczestnik powstania styczniowego, historyk i socjolog uznany już wówczas - Bolesławo Limanowski. (...)
... W połowie lutego 1894 roku odbył się II Zjazd PPS... Centralną postacią w CKR został Józef Piłsudski przyjmując ps. "Wiktor" (...)

Apel do ludzi lewicy: Wkład lewicy w niepodległość

... powołaliśmy Społeczny Komitet Lewicy, którego celem jest uzupełnienie i korygowanie prawicowej opowieści historycznej. W gronie ponad- i pozapartyjnym chcemy doprowadzić do finału starania o wybudowanie pomnika Ignacego Daszyńskiego. Będziemy organizować konferencje i seminaria popularno-naukowe wraz z jesienną sesją, która będzie podsumowaniem tych przedsięwzięć. Chcemy przypominać i popularyzować te fragmenty naszych dziejów, w których lewica stawała na wysokości zadania, w poczuciu odpowiedzialności za Naród i Państwo. (...)
Tomasz Karbowniczek: W drodze do niepodległości - 1 Maja
www.epiotrkow.pl/1 Maja 2018

... Pierwsze święta 1 Maja, po utworzeniu Polskiej Partii Socjalistycznej w 1892 roku w Paryżu, to święta ludzi pracy, święta najważniejsze dla klasy robotniczej. (...)
... Święto 1-szego maja zostało uchwalone dla upamiętnienia wydarzeń, które miały miejsce w pierwszych dniach maja 1886 roku w Chicago. W czasie strajku doszło do starć z policją, w wyniku których byli zabici i ranni po obu stronach. (...)

Bogdan Chrzanowski

ePiotrkow.pl/Wiadomości: W drodze do niepodległości
... Jedynie międzynarodowy ruch robotniczy głosił hasło odzyskania niepodległości, utrzymał je również na arenie europejskiej. Orędownikami tego hasła był Karol Marks i Fryderyk Engels. Dzięki również nim ta sprawa przewijała się na konferencjach I Międzynarodówki. (...)
... Na uwagę zasługuje to, że [w PPS] zwyciężyła myśl polityczna Bolesława Limanowskiego wywodząca się z ideologii patriotycznej-niepodległościowej demokracji polskiej, która ukształtowała się w okresie od powstania listopadowego do upadku powstania styczniowego. Połączył on te poglądy z nowym prądem politycznym, mowa o socjalizmie i marksizmie. Odrzucał On internacjonalizm, a jego myśl brzmiała najpierw niepodległość, a następnie socjalizm. 
Autorzy: dr Tomasz Karbowniczek we współpracy z wiceprzewodniczącym 
RN Polskiej Partii Socjalistycznej Bogdanem Chrzanowskim 
„Stanisław Dubois (1901-1942)” - promocja książki 
w roku 100-lecia polskiej niepodległości
Żródło: http://przeglad-socjalistyczny.pl/

W dniu 12 marca 2018 roku w Warszawie odbyła się uroczysta promocja książki „Stanisław Dubois (1901-1942)” autorstwa Przemysława Prekiela. Organizatorem promocji była Komisja Historyczna Polskiej Partii Socjalistycznej. (...)
... Przemysław Prekiel... zaprezentował postać Stanisława Dubois na tle epoki, a więc odradzającego się w 1918 roku Państwa Polskiego, wielkich wydarzeń, jak wojna z bolszewikami w 1920 roku, zamach majowy, proces brzeski czy śmierć marszałka Piłsudskiego. Ukazał złożoność rozwoju sytuacji społeczno-politycznej w odradzającym się państwie, wielkie problemy, które uległy pogłębieniu na tle ogólnoświatowego kryzysu lat 20. Na tym tle zarysowana została rola i rozmiar działalności Polskiej Partii Socjalistycznej. (...)
...  Trzeba podkreślić, że książka ukazała się w roku 100 lecia polskiej niepodległości i powrotu państwa po 123 latach rozbiorów. Polska Partia Socjalistyczna odegrała w tym ogromną rolę, jako siła polityczna, wojskowa i społeczna. Żaden z ówczesnych ruchów politycznych na Ziemiach Polskich takich zasług dla sprawy niepodległości nie ma. (...)

Deklaracja
Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej
w sprawie obchodów 100 lecia niepodległości Polski 
w roku 2018

Warszawa 10 lutego 2018 roku

11 listopada każdego roku Polska obchodzi Święto Niepodległości. Święto to obchodzi również Polska Partia Socjalistyczna. Walka o odzyskanie niepodległości była jednym z dwóch podstawowych założeń programowych PPS, kiedy powstawała w dniu 17 listopada 1892 roku na Kongresie w Paryżu.
Na czele długiej listy aktywnych twórców Polski Niepodległej znajdują się czołowe postaci PPS: Bolesław Limanowski, Edward Abramowski, Józef Piłsudski, Ignacy Daszyński i wielu innych.
Trzeba podkreślić, że to myśl polityczna socjalistów polskich pozwoliła pod koniec XIX wieku na zbudowanie samodzielnego ruchu niepodległościowego, który odegrał zasadniczą rolę w powstaniu zalążków organizacji wojskowej, a w okresie po wyzwoleniu, nowoczesnej konstrukcji Państwa Polskiego. Pierwsze rządy po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, kierowane przez socjalistów: Ignacego Daszyńskiego (1918) i Jędrzeja Moraczewskiego (1918-1919), stworzyły postępowy program odrodzenia Polski i jej rozwoju, który rzutował w dalszych latach na kierunki organizacji życia społecznego i gospodarki II RP.
Najbardziej kluczowe, w sensie dorobku politycznego, inicjatywy i wydarzenia, w których PPS odegrała wiodącą rolę to:
- walka z caratem o wolność narodową i sprawiedliwość społeczną zwieńczona Rewolucją 1905 roku,
- walka o niepodległość zakończona proklamacją przez socjalistę Józefa Piłsudskiego w dniu 11 listopada 1918 roku powrotu wolnej, niepodległej Polski,
- utworzenie i rozpoczęcie realizacji programu odbudowy Polski z jednoczesnym wprowadzeniem postępowych programów społecznych przez rządy pierwszych dwóch premierów-socjalistów,
- udział szerokich rzesz socjalistów polskich w obronie naszego terytorium w II wojnie światowej oraz  w wojnie z bolszewikami w 1920 roku,
- walka socjalistów o demokratyczne oblicze II Rzeczypospolitej, przeciw autorytarnym działaniom sanacji.
Polska Partia Socjalistyczna biorąc aktywny udział w walce o odzyskanie niepodległości przez Polskę i tworzeniu zrębów II Rzeczypospolitej, sytuuje się ideowo i programowo w gronie spadkobierców niepodległości.
Rada Naczelna PPS stwierdza, że Polska Partia Socjalistyczna, jako najstarsza działająca partia polityczna w Polsce, jak nikt inny, ma pełne prawo uczestniczyć aktywnie w obchodach Święta Niepodległości i poczuwać się do obowiązku kultywowania swej tradycji historycznej bezpośrednio związanej z losami Polski.
Uchwała Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Pokolenia” w sprawie 100-lecia odzyskania niepodległości

Prof. Drozdowski zaprasza

Róża Luksemburg

Rewizja w redakcji pisma socjalistycznego ok. 1935. W środku z papierosem Zygmunt Zaremba

Gabinet Jędrzeja Moraczewskiego

JĘDRZEJ MORACZEWSKI (1870-1944)

Feliks Perl (1871 - 1927)

Ignacy Daszyński - "Czteru lata wojny"

Główne obchody Święta Odrodzenia Polski odbyły się w Bydgoszczy

Stefan Okrzeja/foto: Dziennik Trybuna

I.Daszyński najpierw był przyjacielem, a potem wrogiem Piłsudskiego
  (http://www.tvn24.pl) - Źródło: NAC
Współtwórcy 
Polskiej Partii Socjalistycznej

1 Maja 2018 r. - na Placu Grzybowskim w Warszawie

Bolesław Limanowski (z lewej) w ławach Senatu / foto:pl.wikipedia.org

Konferencja 
"O aktualności Programu Radomskiego PPS". 

Organizatorem konferencji, która odbyła się 27 stycznia 2017 r., było Stowarzyszenie 
im. Ignacego Daszyńskiego, które w ten sposób rozpoczęło obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości 
przez państwo polskie. Konferencję prowadził prezes Stowarzyszenia - dr Jerzy Stefański.

Felietonem prof. Marii Szyszkowskiej "Aktualność wskazań zawartych w Programie Radomskim PPS" otwieramy cykl opracowywanych przez autorów wypowiedzi wygłoszonych na sesji konferencji wdniu 27 stycznia 2018 r.

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW