„Polityka nasza dąży niezłomnie do utorowania ludowi drogi do władzy, bo lud jest w narodzie olbrzymią większością 

i reprezentuje pracę i potęgę idealną. Kto trzyma z ludem, ten stanie obok nas do pracy, do walki, do budowania Polski! ..." 

                                                                                                                        Z przemówienia Ignacego Daszyńskiego wygłoszonego w Lublinie w dn.10.11.1918 r. 
 
                               STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

1 Maja 2015

Tradycyjnie manifestujemy na placu Grzybowskim w Warszawie
Galeria zdjęć:
Czerwony Sztandar

Krew naszą długo leją katy,
Wciąż płyną ludu gorzkie łzy,
Nadejdzie jednak dzień zapłaty,
Sędziami wówczas będziem my! - 2 razy

Dalej więc, dalej więc, wznieśmy śpiew!
Nasz sztandar płynie ponad trony,
Niesie on zemsty grom, ludu gniew,
Przyszłości rzucając siew,
A kolor jego jest czerwony,
Bo na nim robotnicza krew! -
2 razy


Rok 1881 Lwów

Słowa: Bolesław Czerwieński (1851-1888), poeta biorący czynny udział w ruchu robotniczym.
Melodia pieśni bojowej komunardów paryskich.
Ze "Zbiorku poezji - Wyd. Polska Partia Socjalistyczna "Proletariat" 1905 r.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW